Met de route ‘Begeleiden van binnenuit’ geeft u ruimte aan een groep werknemers zich te ontwikkelen tot ‘change agent’ die belangrijke veranderingen die u voor ogen heeft van binnenuit aan te sturen.

Hoe kunt u begeleiden van binnenuit? Het CPC leidt een aantal professionals uit uw organisatie op die vervolgens de verandering in de organisatie in gang zetten. Deze opgeleide professionals nemen het voortouw bij scholingsdagen en andere vormen van professionalisering zodat de begeleiding van de pedagogische processen werkelijk van binnenuit komt.

Wij geloven in de kracht van eigen mensen die van binnenuit de motor van schoolverandering zijn. Hierbij hanteren we onze BOARD-principes.

 • Binnenuit

  wij geloven dat de beste teamveranderingen van binnenuit komen. Daarom zetten wij teamleden in hun kracht om zelf de motor te zijn van de verandering waar het team gefundeerd voor kiest. Daarom werken wij bijvoorbeeld met een zogenaamde BVB-groep die wij opleiden en begeleiden bij de voorbereiding en uitvoering van de ontwikkeldagen van het team.

 • Ontwikkelkracht

  wij geloven dat ieder teamlid een fundamentele bijdrage levert aan de kwaliteit van de school. Daarom werken wij in de zone van naaste ontwikkeling van elk teamlid. Wij spreken daarom niet van scholing of training, maar van ontwikkeling en ontwikkeldagen. Scholing en training suggereert een eenrichtingsaanpak met experts en ‘zij die het nog niet weten en kunnen’. Wij gebruiken de kwaliteiten van teamleden om gezamenlijk tot een visie op goed onderwijs te komen.

 • Autonomie

  wij geloven in teams die zelf de regie (leren) voeren en die verantwoordelijkheid nemen voor kwaliteit van het eigen onderwijs. De BVB-groep nodigt collega’s uit om met hen de verantwoordelijkheid te nemen voor de schoolvisie en het eigen aandeel hierin.

 • Resultaatgericht

  wij geloven in de kracht van resultaten die door het team gedragen worden. Daarom contracteren wij op inhoud en proces.

 • Duurzaam

  wij willen bijdragen aan duurzame verbeter- en veranderprocessen. De BVB-groep zal het veranderproces de komende jaren blijven begeleiden en monitoren. Hiertoe worden zij uitgerust met de vaardigheden van Sturen op Autonomie en Authentiek Coachen.

Deelnemers aan de BVB-groep kunnen geschoold worden als ‘change agents’ op de gebieden Pedagogisch Con-Tact, Sturen op Autonomie en Pedagogisch Tact. Hierbij ondersteunen docenten van het CPC de deelnemers bij voorbereiding, uitvoering én evaluatie van de scholingsmomenten met het eigen team. Dat doe ze vanuit onze missie ‘niemand buitensluiten’ en onze drie conceptuele pijlers waarmee we fundamenteel bijdragen aan subjectivering, socialisatie en kwalificatie:

 • Relatie

  ‘In contact met jezelf, om in contact met de ander te komen.’

 • Autonomie

  ‘Weten wat je doet, om te doen wat je weet.’

 • Competentie

  ‘Weten wat je moet doen, als je niet weet wat je moet doen.’

Neem contact op met ons om de mogelijkheden te bespreken.