Met de route ‘Pedagogische partners’ bouwt u aan een duurzaam pedagogisch fundament binnen uw stichting. Het CPC gaat met u een langdurige relatie aan waarbij we beschikbaar zijn als pedagogische partner.

Als pedagogische partner trekt het CPC met uw stichting op gedurende een aantal jaren. In deze periode professionaliseren we leraren en leiders op belangrijke pedagogische thema’s. Dat kan via een mengeling van inspirerende lezingen, online trajecten voor individuele leiders en leraren, teambegeleiding, krachtige masterclasses, ondersteuning van de professional.

Wij gaan graag met u in gesprek vanuit onze missie ‘niemand buitensluiten’ en onze drie conceptuele pijlers waarmee we fundamenteel bijdragen aan subjectivering, socialisatie en kwalificatie:

 • Relatie

  ‘In contact met jezelf, om in contact met de ander te komen.’

 • Autonomie

  ‘Weten wat je doet, om te doen wat je weet.’

 • Competentie

  ‘Weten wat je moet doen, als je niet weet wat je moet doen.’

We geloven in een duurzame relatie waarbij het CPC graag met uw stichting optrekt om het pedagogisch fundament van uw stichting, scholen, schoolleiders én leraren te verstevigen. Daarvoor ontwerpen we met u een scenario die bij uw stichting past. Hieronder staat een voorbeeldscenario.

Het scenario ‘De pedagogische drieslag’

In dit voorbeeldscenario staan de drie pijlers Relatie, Autonomie en Competentie centraal.

 • Focus: gesprekken

  Er is een stuurgroep die met het CPC verhelderende en co-creatieve (intake)gesprekken voert over de pedagogische opdracht van de stichting.

 • Verankering: training leiders

  Veranderingen op de werkvloer komen pas tot stand als de leiders de noodzaak zien en de voorwaarden creëren. Met behulp van bouwstenen uit onze leiderschapstrajecten verankeren de leiders de pedagogische opdracht.

 • Gezamenlijke inspiratie: lezing met workshops

  Op de jaarlijkse dag van de stichting geeft Marcel van Herpen een lezing over ‘weten wat je moet doen, als je niet meer weet wat je moet doen’. Daarna verzorgen enkele docenten van het CPC enkele inspirerende workshops.

 • Individuele professionalisering: online trajecten

  Alle leraren krijgen gedurende drie jaar toegang tot de drie online trajecten van het CPC. Leraren doorlopen in eigen tempo en eigen volgorde deze trajecten. Docenten van het CPC zijn beschikbaar voor ondersteuning bij deze trajecten.

 • Elk team pedagogisch sterk: teambegeleiding

  De verschillende schoolteams scherpen hun pedagogische vaardigheden aan. Sommige scholen kiezen voor een traject ‘Pedagogisch Con-Tact’, andere voor ‘Sturen op Autonomie’ en weer andere voor ‘Pedagogisch Tact’.Er is ook een school dat een mix wil. In goed overleg worden deze keuzes gemaakt die passen bij de eigenheid van de school en de samenhang met de stichting.

 • Individuele ondersteuning: co-teaching en coaching

  Sommige leraren vinden het lastig. Dat kan en mag. Het CPC heeft co-teachers en coaches die voor ondersteuning in de klas en buiten de klas kunnen zorgen.

 • Specifieke issues: van workshops tot trajecten

  Op sommige scholen lijkt na een poos meer nodig. De pedagogische basis geraakt steeds meer op orde en nu komen specifieke kwesties bovendrijven. Hoe creëren we meer betrokkenheid? Hoe meten we het zich welbevinden van leerlingen? Hoe gaan we om met hoogbegaafde leerlingen? Hoe kunnen we meer coachende vaardigheden ontwikkelen? Hoe profileren we onze school? Het CPC biedt perspectieven op deze vragen via workshops tot volledige trajecten. Kort als het kan, lang als er meer nodig is.

Neem contact op met ons om de mogelijkheden te bespreken.