Professionele LeerGemeenschap

Er wordt volop nagedacht over de besteding van de NPO-gelden die recent beschikbaar zijn gesteld. De gelden komen vrij omdat er zorgen zijn over de ontwikkeling van de kinderen. Kijk je naar de zorgen binnen het huidige onderwijs of richt je je op de wereld waar de kinderen van nu in de toekomst een mooie bijdrage leveren.

Geschikt voor: schoolleiders & bestuurders

€ 300.-

incl. literatuur en materiaal

Deelnemen aan de PLG ‘Duurzaam Opvoeden en Ontwikkelen’ is:

Op basis van je eigen leervraag leren dankzij de PLG
Op basis van recente vakliteratuur leren doen wat ertoe doet
Samen met kritische vrienden zoeken naar antwoorden op ieders eigen leervraag
Zoeken naar duurzame oplossingen binnen jouw context
Tactvol handelen als schoolleider of bestuurder
Komen tot nieuwe perspectieven om de praktijk duurzaam te verbeteren

Om met de gelden een echt Deltaplan te maken, vraagt dit van leiders dat ze duurzaam opvoeden en ontwikkelen. Op veel scholen en binnen veel besturen wordt zorgvuldig gekeken welke interventies gaan bijdragen aan het leren van de kinderen en de leraren, nu en in de toekomst. Op welke manier geef jij leiding aan deze processen in jouw school/bestuur en wat heb jij daarin te leren?

Dit wordt de centrale vraag van deze PLG, waarin je vanuit je eigen leervraag samen op zoek gaat naar antwoorden. Om zo perspectieven te krijgen, zodat geen kind wordt buitengesloten en vrijheid en verantwoordelijk gekoppeld zijn.

Deelname is inclusief:
- Duurzaam Opvoeden en Ontwikkelen (Marcel van Herpen)
- Werk voor de reünie (Marcel van Herpen)
- Leren in Verbondenheid (Leendert-Jan Parlevliet, Donata Ruissen, Corrinne Dekker)

Het traject bestaat uit 5 bijeenkomsten van 2,5 uur op de vrijdag
van 9.00 - 11.30 uur óf van 13.30 - 16.00 uur

 1. 1

  17 september 2021 met als focus:

  Verkennen, informeren, oriënteren. Formuleren voorlopige leervraag.

 2. 2

  5 november 2021 met als focus:

  Verdiepen en richten. Verkenning praktijk en theorie. Opstellen van definitieve onderzoeksvraag. Deelvragen formuleren.

 3. 3

  10 december 2021 met als focus:

  Planning, aanpak, methode ontwerpen en ontwerpen van interventie.

 4. 4

  28 januari 2022 met als focus:

  Verzamelen en analyseren van data

 5. 5

  11 maart 2022 met als focus:

  Concluderen‐presentatie‐afsluiting

Deze kansrijke manier van samen leren, biedt ruimte voor verbetering van jouw huidige praktijk en geeft ruimte aan persoonlijk leren in relatie tot de verbetering van die praktijk. Deelname aan een PLG is ook zinvol met meerdere directeuren van 1 bestuur.

Over de begeleider(s)

Marcel van Herpen is een veelgevraagd spreker en heeft meer dan 2.000 lezingen, masterclasses en begeleidingstrajecten verzorgd voor scholen, besturen, samenwerkingsverbanden, sportclubs en gemeentes. Daarnaast heeft hij een scherpe pen en zijn er al meerdere artikelen en boeken van zijn hand verschenen.

Corrinne is expert in faciliteren van professionele leergemeenschappen. Daarnaast is zij medeauteur van het boek: Leren in verbondenheid.