Hoogbegaafdheid

Met het traject Hoogbegaafdheid krijgen leraren een ruime theoretische onderbouwing en praktische handvatten om hoogbegaafde kinderen op de juiste manier te begeleiden. Bjorna heeft 10 jaar ervaring in het werken met hoogbegaafden en brengt veel kennis, oplossingen en voorbeelden mee. Dit zorgt voor begrip bij leraren waardoor ook deze kinderen zich echt gezien en competent kunnen voelen en zich op de juiste manier kunnen gaan ontwikkelen.

incl. literatuur en materiaal

Wat leer je?

Waarin hoogbegaafden verschillen van niet-hoogbegaafden
Waarom het gedrag van sommige hoogbegaafden zo intens kan zijn
Welke begeleiding dit vraagt
Inzicht in jezelf in relatie tot de leerling
Welke aanpassingen er in het reguliere onderwijs nodig zijn
Wat er nodig is in de relatie met ouders van hoogbegaafde kinderen
Hoe je deze kinderen kunt ondersteunen

Inhoud traject

Toelichting IQ
Kazimierz Dąbrowski
Gevoeligheden
Hobbels
Faalangst, perfectionisme
Voorbeelden kleuters en oudere kind
Herkennen
Ervaringsreconstructie
Theoretische modellen
Asynchrone ontwikkeling
Onderpresteren
‘Dubbel bijzonder’
Het belang van zelfkennis
Basisbehoeften ondersteunen
Omgaan met weerstand
Coaching
Leren van vaardigheden niet op inhoud
Compacten en verrijken
Executieve functies
Collega’s coachen
Oudergesprekken
Onderwijsaanpassingen
Plusklas, gelijkgestemden
Praktijkopdrachten
Materiaalbespreking
Presentatie’s
Manier van werken
Praktische toepassingen van deze TA-concepten in de klas
Hoe zorg er voor dat deze aanpak vanzelfsprekend wordt?

Dag 1

Op de eerste bijeenkomst leggen we een stevig theoretisch fundament voor jouw kennis over hoogbegaafdheid.

Wat is hoogbegaafdheid nou eigenlijk? Waarom zijn er zoveel misverstanden over? Wat betekent het voor een kind om hoogbegaafd te zijn en waar komt het gedrag dat soms zo anders is vandaan?

Je leert over het ontstaan van faalangst en perfectionisme en wat hoogsensitiviteit en hoogbegaafdheid met elkaar te maken hebben. We kijken naar de kansen en beperkingen van hoogbegaafden.

Dag 2

Op dag 2 verkennen we wat je tegenkomt in de praktijk. Ook komen er wat praktijkvoorbeelden aan bod om te illustreren wat je op dag 1 allemaal hebt gehoord. Samen gaan we middels een ervaringsreconstructie onderzoeken of we gedrag kunnen plaatsen.

Ook behandelen we een aantal theoretische modellen die veel gebruikt worden om hoogbegaafdheid te duiden en onderzoeken we onder andere hoe onderpresteren ontstaat, hoe je het herkent en wat de gevolgen zijn.

Tenslotte hebben we het over de mogelijk asynchrone ontwikkeling van uitzonderlijk hoogbegaafde kinderen en wanneer je spreekt over dubbel bijzonder en wat er dan nodig is.

Dag 3

Op deze bijeenkomst bespreken we wat deze kinderen van jou vragen en hoe je daar het beste mee om kunt gaan. We gaan in op hoe je coachende gesprekken voert en hoe je de basisbehoeften het beste kunt ondersteunen. Maar ook kijken we naar jou als leerkracht en als mens. Wat heb jij nog nodig om deze kinderen te kunnen begeleiden?

Verder verkennen we wat deze kinderen vragen op leergebied. Aan welke minimale voorwaarden moet voldaan worden om ze tot leren te krijgen.

Dag 4

Op de vierde bijeenkomst bekijken we wat er op school allemaal gedaan kan worden om hoogbegaafde kinderen op de juiste manier te ondersteunen.

Tijdens deze bijeenkomst gaan we ook praktisch aan de slag om je opgedane kennis te implementeren. Ook kijken we naar wat er op jouw school specifiek gevraagd wordt en wat eerste stappen kunnen zijn.

We besteden aandacht aan het contact tussen ouders van hoogbegaafden en school omdat dit vaak iets anders vraagt dan reguliere oudergesprekken. Ook krijg je praktijkopdrachten mee.

Dag 5

Deze dag staat in het teken van afronding en verdieping. Er is ruimte voor het verkennen van wat er speelt en jullie gaan antwoord geven op casussen van anderen om je opgedane kennis toe te passen. We bespreken de materialen die jullie willen gaan inzetten en je presenteert je plan voor jouw school.

Over de begeleider(s)

Bjorna Appel heeft ruim vijfentwintig jaar onderwijservaring waarvan de laatste tien jaar in het begeleiden van hoogbegaafde kinderen en hun ouders.