Individuele coaching leider

Als leider is het ook soms 'lonely at the top'. Met wie kun je sparren over de issues die spelen in je organisatie? Hoe krijg je het team in beweging? Wat maakt dat bepaalde veranderingen lijken te stokken? Hoe vertaal je de pedagogische opdracht in de praktijk en wat betekent dat voor jou? Hoe ga je op pedagogisch tactvolle wijze om met al je collega's? Welke belemmeringen ervaar je soms in jezelf en hoe ga je ermee om? Een coach denkt met je mee zodat je inzicht krijgt, meer keuze ervaart en je weer volledig regie kunt nemen.

incl. literatuur en materiaal

Wat leer je?

Een andere kijk op je huidige en gewenste situatie door te kijken vanuit verschillende perspectieven.
Hoe je belemmerende patronen kunt doorbreken en bekrachtigende patronen kunt verstevigen.
Hoe je jezelf kunt begeleiden van vastzitten naar vrij en ontspannen in het team staan én hoe je je collega's hierin begeleidt.
Vanuit bewustwording omgaan met allerlei onderwijssituaties, ook met lastige.
Hoe je je interventiepalet verrijkt ten dienste van wat er in jouw school nodig is.

Inhoud traject

In overleg wordt bekeken wat de hulpvragen zijn en hoe er in (individuele) sessies het best mee omgegaan kan worden. Middels klasbezoeken en coachings-gesprekken wordt er in 3 fasen gewerkt. Ook kan er met beeld-interpretaties gewerkt worden.
Wat moet je van jezelf en de ander verstaan?
Wat zijn mogelijkheden en perspectieven?
Hoe kun je praktiseren wat je voor ogen hebt?

Als leider krijg je een grote complexiteit te verwerken. Naast de aandacht voor het primaire proces, word je vaak in beslag genomen door randvoorwaardelijke zaken. De afstemming in contacten met collega’s, kinderen en ouders verloopt niet altijd vanzelfsprekend. Om jezelf en anderen goed te blijven ‘verstaan’ is een open en ontspannen houding gevraagd. Dat lukt vermoedelijk niet altijd in de context waarin je werkt en ook je biografie kan het gevoel van blokkades opwerpen. Om je af te vragen wat de ander werkelijk vraagt, is het van belang om bij jezelf te herkennen hoe jij het gedrag van de ander ontvangt.

Heb je behoefte om te onderzoeken hoe je eigen ervaringen, patronen en overtuigingen jouw communicatie beïnvloeden, dan kunnen deze individuele sessies je ondersteunen. De inhoud en tijdsduur wordt bepaald in een gezamenlijk op te stellen contract.

Over de begeleider(s)

Simone Mark is oprichter van Centrum voor Pedagogisch Contact. Haar lezingen en masterclasses gaan over de kwaliteit van het contact tussen opvoeders en kinderen/jongeren. Ze is ervan overtuigd dat wie in contact wil komen met kinderen, eerst in contact zal moeten zijn met zichzelf. Zij daagt opvoeders uit om te onderzoeken welke leraar, coach of trainer ze willen zijn. Simone verzorgt het (online) traject Pedagogisch contact.

Alex Otten is een bevlogen onderwijsman en werkt nu een kleine dertig jaar in het onderwijs. De eerste zestien jaar als leerkracht met ervaring in alle bouwen.

Mark ter Horst is adviseur en begeleider van ontwikkel- en verandertrajecten. Hij ondersteunt en coacht leraren en directies bij hun pedagogische opdracht. Mark brengt expertise mee door zijn conceptuele aanpak en zijn kindgerichte visie. Daarbij gebruikt hij de kennis en vaardigheden op het gebied van de ontwikkelingspsychologie en gaat hij praktisch aan de slag met de mens achter de professional. Mark is daarnaast een veelgevraagd adviseur/spreker voor scholen en besturen die het onderwijs anders willen inrichten.

Henk is een gedreven onderwijsman, en inmiddels meer dan 45 jaar actief in dit prachtige brede veld. Zijn keuze voor onderwijs is gebaseerd op zijn missie: leerkrachten helpen ontwikkelen in het vrijmaken van hun onbegrensde potentieel, zodat kinderen ten diepste dat onderwijs krijgen waar ze, zowel pedagogisch als didactisch, recht op hebben en waarbij geen enkel kind wordt uitgesloten.

Corrinne is expert in faciliteren van professionele leergemeenschappen. Daarnaast is zij medeauteur van het boek: Leren in verbondenheid.