Sturen op autonomie voor leiders

In dit traject word je je bewust van hoe jij stuurt op je eigen autonomie en die van je teamleden. Zodat je weet wat je doet om te doen wat je weet. Hoe creëer je met elkaar een co-creatieve cultuur en welke rol heb jij als leider hierin?

Dit traject bestaat uit twee onderdelen:
1. Toegang tot het online traject 'Sturen op autonomie'.
2. Vier bijeenkomsten onder begeleiding van de docenten.

Sturen op autonomie voor leiders
€ 2250

incl. literatuur en materiaal

Nieuw traject start na zomer 2023

Wat leer je?

Hoe mensen reageren vanuit hun levensscript, tot welke problemen dit kan leiden in de groep en hoe je deze kunt aanpakken;
Hoe je scriptpatronen (belemmeringen in de onderstroom) in de organisatie kunt opsporen en doorbreken
‘Transacties’ (communicatieboodschappen) tussen jezelf en anderen te doorgronden en te zien welke transacties effectief zijn en welke niet;
Je pedagogische opdracht formuleren op basis van de eigenschappen van autonomie
Coachende vaardigheden om te sturen op autonomie

Inhoud traject

Wat zijn de uitgangspunten van de educatieve TA?
Wat betekenen deze voor mij en mijn organisatie?
Leren werken met ego-toestanden (communicatiestijlen)
Welke transacties zijn effectief en welke niet?
Hoe scriptpatronen de communicatie kleuren
Script in de klas doorbreken
De vijf eigenschappen van autonomie
Hoe deze doorwerken in de vijf niveaus van elke organisatie
Over dramadriehoek en Spel
Naar de fundamentele basispositie Ik OK, jij OK
Hoe sluit ik aan bij de fasen van teamontwikkeling?
Hoe zorg er voor dat deze aanpak vanzelfsprekend wordt?

Het Engelse gezegde ‘There are no such things as organisations, there are only people who behave’, maakt direct duidelijk dat, als je een team of organisatie wilt beïnvloeden, je vooral te maken krijgt met mensen en hun gedrag. Transactionele Analyse (TA) geeft je een rijk kader om gedrag en processen te analyseren, kansen te creëren en te sturen op resultaat – zowel binnen jouw organisatie als bij de interactie met externen, zoals ouders.

Veel leidinggevenden worstelen (wel eens) met vragen als:
- Hoe kan ik teamleden activeren?
- Hoe ga ik om met rollen die teamleden innemen?
- Hoe creëer ik meer autonomie in mijn team? Wat vraagt dat van mij?
- Hoe creëer ik in mijn team een open professionele (feedback)cultuur?
- Hoe communiceer ik als teamleider?
- Hoe behaal ik de door mij gewenste effecten/resultaten?
- Hoe ga ik relaties aan en wanneer ga ik in en uit contact?

Het traject Sturen op autonomie voor leiders is bedoeld voor leiders die een antwoord zoeken op deze en gerelateerde vragen en die een fundamentele bijdrage willen leveren aan hun eigen autonomie, de autonomie van collega’s en daardoor autonomie van leerlingen. Het resultaat van deze training is dat deelnemers meer vermogen ervaren in zichzelf én met de teams waarmee ze werken: meer grip op groep, groei en grenzen.

De inhoud van dit traject bestaat onder andere uit krachtige concepten uit de Transactionele Analyse (TA) die vertaald zijn voor onderwijsmensen. Transactionele Analyse (TA) is een wetenschappelijk onderbouwde persoonlijkheidstheorie met als doel volledige autonomie te ontwikkelen bij mensen van alle leeftijden: jong én oud. De TA kent zijn oorsprong in de psychotherapie en is uitgegroeid tot volwaardige toepassingen in onderwijs, organisatie en coaching. In deze training gebruiken we concepten uit de zogenaamde educational Transactional Analysis.

Tussen de bijeenkomsten is er ook tijd nodig voor opdrachten, samenwerking met collega’s en interactie met leraren/leerlingen en ouders. Tijdens de bijeenkomsten wordt gewerkt met interactieve werkvormen, die een sterk beroep doen op een actieve bijdrage van de deelnemer. Diepgaande casestudies worden gebruikt om deelnemers te laten reflecteren op cruciale beslismomenten, die kenmerkend zijn voor pedagogisch leiderschap en autonoom handelen.

Van deelnemers wordt gevraagd eerlijk, open en respectvol naar zichzelf en anderen te kijken en aan de slag te gaan met persoonlijke leervragen. Theorie en oefeningen helpen hen om het innerlijke kompas te ontwikkelen en te ontdekken waar mogelijke valkuilen liggen. Zo maken deelnemers (opnieuw) kennis met zichzelf. Het is de bedoeling dat ze meer in hun eigen kracht komen te staan en kunnen worden wie ze zijn en van daaruit goed afgestemde pedagogische relaties met hun leraren/leerlingen aangaan.

Organisatie/Programma

Het traject Sturen op Autonomie bestaat uit 4 dagen van zes uur en een online traject dat de leider zelf doorloopt. Het programma bevat een afwisseling van analyse of reconstructie van casuïstiek van deelnemers, praktijkgerichte theorie, demonstraties, oefensessies met reflecties en persoonlijke en groepsgerichte feedback.

Vier bijeenkomsten (fysiek)

Start na zomer 2023. Nieuwe data volgen binnenkort.

Online traject

Zodra je je ingeschreven hebt, ontvang je een inlogcode waarmee je het online traject kunt starten. We gaan ervan uit dat alle deelnemers deel 1 van het online traject afgerond hebben ter voorbereiding van de eerste bijeenkomst.

Locatie
Eetcafé de Prins, Hoogstraat 50 te Berlicum

Kosten
De training kost €2250 (inclusief koffie/thee, lunch, het online traject Sturen op autonomie, boeken en coachkaarten).

Over de begeleider(s)

Adri van den Brand is een creatieve onderwijs-allrounder. Hij is zelfstandig trainer, adviseur, schrijver, coach en opleider. In die hoedanigheid begeleidt hij schoolteams op het gebied van communicatie, coaching, autonomie-ontwikkeling en pedagogisch tact. Eerder schreef hij het handboek Gesprekscommunicatie en verzorgde hij met Harry Paus de eindredactie van het boek Portaal, een praktische taaldidactiek voor het basisonderwijs. Samen met Henk van Mil verzorgt hij al jaren opleidingen via hogeschool de Kempel. Voor CPC geven zij het (online) traject Sturen op autonomie. In 2021 verscheen hun boek De coachende leraar.

Henk is een gedreven onderwijsman, en inmiddels meer dan 45 jaar actief in dit prachtige brede veld. Zijn keuze voor onderwijs is gebaseerd op zijn missie: leerkrachten helpen ontwikkelen in het vrijmaken van hun onbegrensde potentieel, zodat kinderen ten diepste dat onderwijs krijgen waar ze, zowel pedagogisch als didactisch, recht op hebben en waarbij geen enkel kind wordt uitgesloten.