Systemisch (bege)leiden

Elke organisatie kent ongrijpbare dynamieken in de onderstroom. Inzicht in de wetmatigheden achter deze patronen en kennis van systemische principes helpen de leider om vanuit een ander perspectief waar te nemen waardoor er nieuwe informatie en oplosrichtingen zichtbaar worden. Bovendien kan een persoonlijke of collectieve transformatie plaatsvinden.

Systemisch (bege)leiden

incl. literatuur en materiaal

Wat leer je?

Wetmatigheden in systemen herkennen
Fenomenologisch waarnemen om verstrikkingen in de organisatie op te sporen
Systemische principes hanteren
Werken met organisatieopstellingen
Systemische begeleidingsvaardigheden

Over de begeleider(s)

Simone Mark is oprichter van Centrum voor Pedagogisch Contact. Haar lezingen en masterclasses gaan over de kwaliteit van het contact tussen opvoeders en kinderen/jongeren. Ze is ervan overtuigd dat wie in contact wil komen met kinderen, eerst in contact zal moeten zijn met zichzelf. Zij daagt opvoeders uit om te onderzoeken welke leraar, coach of trainer ze willen zijn. Simone verzorgt het (online) traject Pedagogisch contact.

Adri van den Brand is een creatieve onderwijs-allrounder. Hij is zelfstandig trainer, adviseur, schrijver, coach en opleider. In die hoedanigheid begeleidt hij schoolteams op het gebied van communicatie, coaching, autonomie-ontwikkeling en pedagogisch tact. Eerder schreef hij het handboek Gesprekscommunicatie en verzorgde hij met Harry Paus de eindredactie van het boek Portaal, een praktische taaldidactiek voor het basisonderwijs. Samen met Henk van Mil verzorgt hij al jaren opleidingen via hogeschool de Kempel. Voor CPC geven zij het (online) traject Sturen op autonomie. In 2021 verscheen hun boek De coachende leraar.