Nieuwe datum: 23 november 2021 om 19.00 uur

In nagenoeg alle schoolgidsen staat dat ieder kind uniek is. Dat is natuurlijk ook zo. Er is ook iets wat alle mensen gemeen hebben en dat is de behoefte aan contact, aan erbij horen.

Dit betekent dat van leraren wordt gevraagd om deze behoefte te verstaan, zich in te leven in leerlingen en hen oordeelloos te benaderen in het contact. Lesgeven is immers zoveel meer dan kennisoverdracht; het gaat ook om de begeleiding van kinderen om zich te ontwikkelen als mensen in deze complexe wereld. Dat is een zoektocht; zowel voor de leraar als voor de leerling.

Een essentieel aspect van deze pedagogisch opdracht is de kwaliteit van de interactie tussen leerling en leraar. Dat is in eerste instantie een attitude waar de vaardigheid uit voortvloeit. Maar zonder vaardigheden ontwikkelt de attitude zich niet. Een goede coach biedt een leerling vrijheid van denken en handelen, draagt ertoe bij dat meerdere scenario’s zichtbaar worden en stimuleert de leerlingen om zelf regie te nemen. Niet ter wille van het kind, maar – vanuit oordeelloze volwassenheid – om het potentieel ten volle tot wasdom te laten komen.

Aan de hand van voorbeelden laten Adri en Henk deelnemers ervaren hoe je als leraar meer een coachende leraar kunt worden. Een coachende leraar gebruikt effectieve communicatiestijlen, heeft de attitude van een ‘betrokken getuige’, werkt met heldere doelen, bevordert de autonomie van de ander, gebruikt de methodiek van de Vijfsprong en coachende vaardigheden die krachtige interventies opleveren. 

We houden je via onze nieuwsbrief op de hoogte van het webinar.