Woensdag 23 juni om 19.30 uur – 21.00 uur

Door Simone Mark

Alleen door kinderen te vertrouwen, gaan ze zichzelf vertrouwen. Maar het schoolsysteem is gebaseerd op meten, selecteren en vergelijken. Daarmee is de basis van het vanzelfsprekende vertrouwen verstoord en komt de ontwikkeling van kinderen onder druk komt te staan.

Het onderwijs heeft een bodem van vertrouwen nodig ten aanzien van de school, leraar en leerling. In de afgelopen decennia is steeds meer controle op datzelfde onderwijs gekomen. Hoe verhouden die twee zich tot elkaar?

In dit webinar schetst Simone Mark een perspectief voor het de verleggen van de aandacht in het onderwijs van controle naar contact, waar vertrouwen de basis is.  

We houden je via onze nieuwsbrief op de hoogte van het webinar.