De leraar van de toekomst is geen traditionele betweter die bepaalt wat de ander moet leren. Het is een coach die leerlingen holistisch begeleidt vanuit veiligheid en vertrouwen, diepe contacten aangaat, leervragen laat ontstaan, een rijke leeromgeving creëert die uitdaagt tot zelfontdekking en intrinsiek leren. Bij dit traject leren onderwijsprofessionals de kunst van het educatief coachen. Van hun leerlingen, hun ouders/verzorgers, van collega’s. En vooral ook van zichzelf.

In deze training gebruiken we het handboek Gesprekscommunicatie van Adri van den Brand. Klik hieronder voor een gratis hoofdstuk uit dit boek.

Maatwerk

Alle trajecten bieden wij ook aan als maatwerk ‘op de werkvloer’, volledig afgestemd op wensen, mogelijkheden en behoeften. Je kunt daarbij denken aan:

  • Klasbezoeken en nagesprekken
  • School Video Interactie Begeleiding
  • Ervaringsreconstructies
  • Persoonlijke coaching
  • Ondersteuning en/of begeleiding van de directie/het MT
  • Intervisie

Voor meer informatie...

+31 (0) 6 51 03 99 84