Het potentieel van mensen moet steeds ontdekt en uitgedaagd worden, niet steeds beoordeeld.
Download
De manier waarop het kind zich uitdrukt, vertelt hoe het is ingedrukt
Download
It takes connected adults in a village to raise a child. We hebben volwassenen nodig die de verantwoordelijkheid nemen om kinderen verantwoordelijkheid te geven
Download
Werk niet voor de inspecteur, maar voor de reünie!
Download
Als je weet welke leraar je wilde hebben, weet je ook welke leraar je wilt zijn.
Download
Een persoonlijke ontwikkeling, moet niet steeds met andere ontwikkelingen vergeleken worden.
Download