Bouwen aan een pedagogisch veerkrachtige leeromgeving


Op weg naar het CPC-congres over Veerkracht op 20 maart in Spant! in Bussum, geeft CPC-directeur Simone Mark op 10 januari een (gratis) webinar over het Pedagogisch Huis. “Bewust bouwen aan dat huis, kan een leeromgeving opleveren die veerkrachtontwikkeling maximaal ondersteunt.”

“Ik ben heel blij met ons congresthema, want ik denk dat iedereen die met kinderen en jongeren werkt, nu soms ervaart dat veerkrachtontwikkeling meer dan ooit veel aandacht verdient”, onderstreept Simone. “Ik merk dat het veel teams helpt om daar heel gericht mee bezig te zijn en dat het Pedagogisch Huis als werkmodel hierbij kan helpen. Daarom geef ik met plezier een introductie daarop in een webinar. Iedereen kan zich hiervoor gratis inschrijven.”

Kort gezegd is het Pedagogisch Huis opgebouwd uit een fundament, een begane grond en verdiepingen, die allemaal eigen bouwstenen hebben en die ook verbonden zijn met elkaar. Denk onder meer aan mens- en wereldbeeld, pedagogische grondhouding en wetten, leerlingbegeleiding en ouderbetrokkenheid. Door in samenhang te werken aan dit soort bouwstenen op alle lagen van het huis, bouw je aan sterk pedagogisch klimaat dat voorwaardelijk is voor veerkrachtontwikkeling. Hoe dat precies zit, legt Simone natuurlijk uit tijdens het webinar.

“Bij CPC werken we vanuit de missie ‘Niemand buitengesloten’. Dat vraagt allereerst om een veilige basis voor kinderen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Die veilige basis wordt gevormd door de leraren, die zich verbonden voelen met de school, het team, de leerlingen en hun ouders. Dat vertaalt zich vervolgens terug naar de leerlingen, die gezien worden in wie zij zijn en wat ze nodig hebben om tot leren te komen. Al die dynamische lagen zijn verbonden met elkaar en die bekijken we samen tijdens het webinar.”

Datum: woensdag 10 januari 2024
Tijd: 19.30 uur

We houden je via onze nieuwsbrief op de hoogte van het webinar.