Kom in contact met jezelf, om in contact met de ander te komen!

In de pedagogische relatie staat de kwaliteit van het contact centraal. Contact is de verbinding die nodig is om tactvol te kunnen handelen. Daarbij gaat het niet alleen om het contact met de leerling, maar ook om het ‘in contact zijn met jezelf’ als voorwaarde om beschikbaar te zijn. Bij goed contact gaat het namelijk niet alleen over de kwaliteit ervan; ook het anticiperen op contact, de benadering, de wijze waarop de leraar aanwezig is, de manier waarop hij interacties aangaat en kinderen uitnodigt, spelen hierbij mee.

In de trajecten gaan de deelnemers op zoek naar de verbinding tussen verstand en gevoel: om te ervaren hoe zij dingen beleven en daar betekenis aan verlenen. De trajecten zullen hen handvatten bieden waarmee ze beter in staat zijn te voelen wat een situatie met hen en hun leerlingen doet, zodat ze hun handelingsrepertoire uit kunnen breiden.

Het traject Pedagogische ConTact (PC) is een persoonlijk ontwikkelingstraject, waarin het handelen en de persoon van de leraar centraal staat. Wil je meer weten over dit traject, meld je dan aan voor ons informatieve webinar op dinsdag 31 oktober 2023 van 20.00 – 21.00 uur. We vertellen je dan meer over het traject Pedagogisch ConTact, dat in januari 2024 start. Ben je verhinderd op 31 oktober, maar wil je wel meer weten? Mail dan naar info@simonemark.nl

Datum: dinsdag 31 oktober 2023
Tijd: 20.00 uur

We houden je via onze nieuwsbrief op de hoogte van het webinar.