Monica Scholtes begon haar onderwijsloopbaan in het Speciaal Onderwijs, waar ze direct ervoer dat contact maken een kwestie is van je hart openen vanuit oprechte verbinding. In de loop der jaren deed ze ervaring op als team- en schoolleider, ervaring die ze nu inzet in haar werk als trainer, coach en begeleider van schoolteams in veranderprocessen. Ze vindt het uitdagend om teams te laten groeien, kansen en talenten te zien en te benutten. Uitgangspunt hierbij is een context waarin ieder individu waardevol is en een bijdrage levert aan het grotere geheel. Verbinding is hierbij voor haar essentieel: “Zonder verbinding geen groei.”
Naast haar werkzaamheden als docent bij CPC werkt Monica als trainer/ coach vanuit Florentem, inspired by humanity.