Veel opvoeders lopen soms even vast in de opvoeding van hun kinderen. Kinderen vertellen verbaal en non-verbaal wat er aan hun binnenkant speelt. Maar om dat goed te kunnen ‘verstaan’ is een open en ontspannen houding van de opvoeder gevraagd. Dat lukt niet altijd. Ook je eigen ervaringen als kind of in je latere leven kunnen blokkades opwerpen. Om te begrijpen waarom je kind doet wat hij doet en wat hij eigenlijk (van jou) vraagt, is het van belang om bij jezelf te herkennen hoe je het gedrag van de ander ontvangt.

In dit traject bieden we je een perspectief hoe naar gedrag van kinderen te kijken en hoe daar op een constructieve manier op te reageren, met als doel dat kinderen zich ondersteund en uitgedaagd voelen om zich tot autonome volwassenen te ontwikkelen. Verbonden met anderen en met de samenleving.

Samenwerking tussen ouders en school

Opvoeding en onderwijs beschouwen we steeds meer als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders en school. Constructieve samenwerking met ouders heeft ook een positieve invloed op de werkhouding, het sociaal-emotioneel functioneren, de cognitieve ontwikkeling en de schoolprestaties van de leerlingen, net als op een veilig klimaat binnen de school en het werkplezier bij alle betrokkenen.

Als je op die manier kijkt, zou de samenwerking tussen school en ouders vanzelfsprekend moeten zijn. Ouders zijn dan geen klanten die de school moet bedienen, maar gelijkwaardige partners met een gemeenschappelijk doel die van daaruit bij de school betrokken kunnen worden.
In dit traject gaan we op zoek naar de succesfactoren voor een goede en prettige samenwerking tussen school en ouders.

Voor meer informatie...

+31 (0) 6 51 03 99 84

** Custom trigger m.b.t. het onderwerp **

Ontmoet onze medewerkers