Magazine Samenspel

5.00

In dit magazine van Centrum Pedagogisch Contact wordt een portret geschetst van basisschool Samenspel, waar ‘Pedagogisch Tact’ het fundament vormt voor hun schoolontwikkeling. Teamleden en begeleiders zijn geïnterviewd over hun manier van werken.

Geschikt voor:

‘Niet de beste leraren, maar het beste in leraren maakt het verschil.’ Dat is één van de leidende principes in het traject Pedagogisch Tact, dat door basisschool Samenspel is omarmt. De school kreeg het predicaat Excellent vanwege haar pedagogisch klimaat en liet daarmee zien dat de leraar het verschil maakt. De leerlingen van Samenspel zijn in het algemeen gelukkige kinderen, die erg betrokken zijn bij het leerproces.

Het traject Pedagogisch Tact biedt onderwijsprofessionals de mogelijkheid om (opnieuw) hun pedagogisch vakmanschap te versterken, door beschikbaar te zijn, niet te snel te oordelen over kinderen en steeds achter het gedrag van kinderen te kijken. Leraren worden elkaars critical friend, waardoor ze elkaar tot steun zijn én tegelijkertijd ook scherp houden in hun gezamenlijke pedagogische opdracht.

Over de auteur