Opname webinar: Maak van het Nationaal Programma Onderwijs een duurzaam deltaplan

20.00

Let op: deze webinar betreft een opname van de webinar die op 11 mei plaats vond. Je ontvangt de link naar de opname direct in je mailbox nadat je hebt afgerekend. Naast de opname ontvang je ook het bijbehorende boek “Werk voor de reünie” thuis.

Er wordt volop nagedacht over de besteding van de ruim 8 miljard euro die vanuit het Nationaal Programma Onderwijs beschikbaar komt voor het herstel en de ontwikkeling van het onderwijs. Mooi dat er zoveel geld komt, vindt Marcel van Herpen. Zijn oproep is wel: maak van dit programma een deltaplan, zodat er wérkelijk iets keert in het onderwijs. Anders zetten we alleen maar zandzakken voor de deur.

Ik werk nu dertig jaar in het onderwijs, als leraar, auteur en coach. Al langer maak ik mij zorgen over het onderwijs.

Demotivatie van leerlingen

Door ‘corona’ wordt nu heel veel gesproken over kansenongelijkheid, maar er speelt in het onderwijs al veel langer veel meer. Naast werkdruk en het lerarentekort, vind ik de demotivatie van leerlingen persoonlijk de állergrootste zorg. In mijn nieuwe publicatie Werk voor de reünie, pleit ik daarom voor een duurzaam pedagogisch perspectief.

Stoppen met denken en praten in problemen gaat ervoor zorgen dat we wat er mis is in het onderwijs juist veel béter kunnen beïnvloeden. Als leraren werken vanuit een juiste pedagogische basis, dan raken leerlingen gemotiveerder. Dan verminderen leraren hun eigen werkdruk en is er in de klas geen sprake van kansenongelijkheid. Dat heeft dan weer een gunstige invloed op het lerarentekort, de schooluitval van leerlingen en de noodzaak voor schaduwonderwijs. De leraar heeft dus een sleutelrol in handen: de pedagogiek biedt de uitweg uit de grote zorgen in het onderwijs.

Nationaal Programma Onderwijs – investeer in de leraar

Het Nationaal Programma Onderwijs is een geweldige kans om leraren de ruimte te geven voor hun pedagogisch vakmanschap. Investeer dus vooral in professionalisering van jezelf als leraar of van jouw team als schoolleider en niet in korte termijnoplossingen, zoals het wegwerken van de zogenaamde achterstanden met inhaalprogramma’s en zomerweken.

Dit is het moment om ons af te vragen: willen we kinderen en jongeren die getraind worden om toetsen zo goed mogelijk te maken? Die hele zomers bijgespijkerd worden? Die het gevoel hebben tekort te schieten omdat zij zogenaamd achterstand hebben? Of willen we dat kinderen en jongeren onderzoeken en ontdekken wie zij zijn en wat in hun vermogen ligt? Willen wij ze motiveren om gelukkig en veerkrachtig te zijn, hun talenten in te zetten voor een duurzamere samenleving?

Zorg voor een duurzame kering

Ik kies graag voor dat laatste en roep ‘Den Haag’, schoolbestuurders en vooral leraren zelf op om van het Nationaal Programma Onderwijs een Deltaplan Onderwijs te maken. Zorg voor een duurzame kering en verander het onderwijs fundamenteel. Geef leraren de ruimte om samen met hun leerlingen te bepalen hóe zij gaan leren wat nodig is. Durf het leerstofjaarklassensysteem ter discussie te stellen.

Moet de overheid dan alles overlaten aan de leraar? Ja. Wél in de klas. De overheid blijft verantwoordelijk voor de randvoorwaarden: geld, gebouwen, faciliteiten en voorzieningen voor goede thuissituaties voor kinderen en jongeren. De leraar is aan zet in de klas, in de school, zonder directe bemoeienis van de overheid. Alleen als hij de ruimte krijgt om de natuurlijke ontwikkeling van leerlingen leidend te maken in zijn werk en zich daarvoor in alle openheid verantwoordt, ontstaat een duurzame verandering. Anders blijft het sjouwen met zandzakken om gaten te dichten.

Leren van de toekomst – werk voor de reünie.

Een duurzame verandering begint bij de emancipatie van de leraar. Het belangrijkste voor leerlingen zijn ervaringen die juist níet in cijfers kunnen worden uitgedrukt. Het belangrijkste is de leraar zelf, wie hij is, wat hij zegt en doet. We weten met welke verhalen kinderen achteraf komen. We kunnen dus leren van de toekomst! Door te bedenken wat zijn leerlingen tegen hem zullen zeggen tijdens de reünie en door daar nu naar te gaan werken, maakt hij het cruciale verschil.

In dit webinar neem ik je mee in mijn visie op de professionaliseringsslag die gemaakt moet worden vanuit de socialisatie (relatie), subjectificatie (autonomie) en kwalificatie (competentie). Ik ga graag met je in gesprek over deze thematiek, waarbij uiteraard voldoende ruimte is voor het stellen van vragen.

Over de auteur

Marcel van Herpen is een veelgevraagd spreker en heeft meer dan 2.000 lezingen, masterclasses en begeleidingstrajecten verzorgd voor scholen, besturen, samenwerkingsverbanden, sportclubs en gemeentes. Daarnaast heeft hij een scherpe pen en zijn er al meerdere artikelen en boeken van zijn hand verschenen.