Als je antwoord kreeg op je laatste waarom-vraag, zou je dan nog boos zijn?