De focus op rekenen en taal… is een SOMber verhaal.