E.G.O.-recept: Men neme het basisboek en een spiegel…