Een kleuter roept: “Handen omhoog of ik schiet!” Je steekt je handen omhoog en hij schiet.