Het gaat niet om de uitkomst, maar om de interpretatie ervan.