Ik denk dus ik besta. (Decartes) Ik leef dus ik verga. (v. Herpen)