Ik denk dus ik besta (Decartes) Ik leef dus ik verga (v. Herpen)