’n Etiket hoort op ’n verpakking ’n Kind is geen product