Niet het ideaalbeeld, maar het maximaalbeeld moet op tafel liggen.