Wie het kind in zichzelf kent, weet dat er geen volwassene in ‘n kind zit.