Wie het kind in zichzelf kent weet dat er geen volwassene in ’n kind zit