Zolang de leraar leert, ontwikkelen de kinderen zich.