Zolang de leraar leert ontwikkelen de kinderen zich