Veel coaches krijgen te maken met omstandigheden waar ze niet altijd gemakkelijk mee om kunnen gaan. Gedrag van kinderen en ouders is niet altijd eenvoudig te begrijpen. Ook is het niet altijd gemakkelijk om daar goed en constructief op te reageren. Om jezelf en anderen goed te blijven ‘verstaan’ is een open en ontspannen houding gevraagd. Dat lukt niet altijd in de context waar je werkt en ook je biografie kan blokkades opwerpen. Om je af te vragen wat de ander werkelijk vraagt, is het van belang om bij jezelf te herkennen hoe je het gedrag van de ander ontvangt.

Voor meer informatie...

+31 (0) 6 51 03 99 84

Opzet individuele begeleiding:

1

De coach die je wilt zijn

In overleg wordt bekeken wat de hulpvragen zijn en hoe er in (individuele) sessies het best mee omgegaan kan worden. Middels coachings-gesprekken wordt er in 3 fasen gewerkt. Ook kan er met beeld-interpretaties gewerkt worden.

2

Inzicht

Wat moet je van jezelf en de ander verstaan?

3

Overzicht

Wat zijn mogelijkheden en perspectieven?

4

Uitzicht

Hoe kun je praktiseren wat je voor ogen hebt?

Op welke telefoonnummer kunnen we je bereiken mochten we vragen hebben?