Veel leraren lopen soms even vast in de begeleiding van hun kinderen. Dat kan door typisch gedrag ontstaan dat je moeilijk verstaat, maar ook bijvoorbeeld omdat kinderen je kunnen triggeren ‘waar jij zelf niet helemaal vrij bent’. Kinderen vertellen verbaal en non-verbaal wat er aan hun binnenkant speelt.

Maar om dat goed te kunnen ‘verstaan’ is een open en ontspannen houding gevraagd. Dat lukt niet altijd in de context waar je werkt en ook je biografie kan blokkades opwerpen. Om je af te vragen wat de ander werkelijk vraagt, is het van belang om bij jezelf te herkennen hoe je het gedrag van de ander ontvangt.

Voor meer informatie...

+31 (0) 6 51 03 99 84

Opzet individuele begeleiding:

1

De leraar die je wilt zijn

In overleg wordt bekeken wat de hulpvragen zijn en hoe er in (individuele) sessies het best mee omgegaan kan worden. Middels klasbezoeken en coachings-gesprekken wordt er in 3 fasen gewerkt. Ook kan er met beeld-interpretaties gewerkt worden.

2

Inzicht

Wat moet je van jezelf en de ander verstaan?

3

Overzicht

Wat zijn mogelijkheden en perspectieven?

4

Uitzicht

Hoe kun je praktiseren wat je voor ogen hebt?

Op welke telefoonnummer kunnen we je bereiken mochten we vragen hebben?