€ 2.950,- (incl. lunch en studiemateriaal)

Geschikt voor:

 • Leider
Waar en Wanneer:
Zaltbommel
 • donderdag 16-01-2020 van 09:30 -16:30
 • donderdag 19-03-2020 van 09:30 -16:30
 • woensdag 15-04-2020 van 09:30 -16:30
 • donderdag 04-06-2020 van 09:30 -16:30
 • woensdag 02-09-2020 van 09:30 -16:30
 • donderdag 08-10-2020 van 09:30 -16:30
Leidinggevenden in het onderwijs (PO, VO en MBO)

Een schoolleider (waar schoolleider staat, kan ook ‘intern begeleider’ of ‘teamleider/bouwcoördinator’gelezen worden) heeft een andere verantwoordelijkheid dan zijn leraren, maar dezelfde opdracht: ervoor zorgen dat elke leerling zich gezien, gehoord en begrepen voelt, zodat zij zich binnen hun mogelijkheden optimaal kunnen ontwikkelen. Dat is alleen mogelijk als leraren zich gekend en gewaardeerd weten.

De schoolleider beweegt zich aan de grenzen van de mogelijkheden van zijn leraren, zoals leraren zich aan de grenzen van de mogelijkheden van hun leerlingen begeven. Van beiden wordt gevraagd ‘op het goede moment de juiste dingen te doen, óók in de ogen van de ander.’ Dat pedagogisch tactvol handelen kan alleen als schoolleiders in verbinding met zichzelf en anderen zijn. Het vraagt een zekere bewustwording om de gelaagdheid en de complexiteit van de organisatie en het menselijk gedrag te doorgronden. Schoolleiders, leraren, leerlingen en ouders trekken samen op, waarbij (bege)leiding onontbeerlijk is. De schoolleider is de verpersoonlijking van de gekozen waarden, die richting geven aan het handelen van alle betrokkenen.

Het traject Pedagogisch Leiderschap (PL) is een persoonlijk ontwikkelingstraject, waarin het handelen en de persoon van de schoolleider centraal staan.

Voor meer informatie...

+31 (0) 6 51 03 99 84

1

De volgende vragen worden in dit traject beantwoord:

 • Waarom ben ik schoolleider geworden?
 • Wat is de invloed van mijn biografie op wie ik ben en hoe ik handel als schoolleider?
 • Wat zijn mijn drijfveren, ambities en hoe zie ik mijn pedagogische opdracht?
 • Wat heb ik te ontwikkelen en wat heb ik nodig om die opdracht te realiseren?
 • Welke schoolleider wil ik (eigenlijk) zijn?
 • Wanneer ben ik de schooleider die ik niet wil zijn en door wie of wat laat ik me daarin belemmeren (‘de plek der moeite’)
 • Hoe kan ik theoretische inzichten benutten in de praktijk?
 • Hoe zet ik mijn collega’s in hun kracht, ook en vooral in het kader van pedagogische tact?

Doelstellingen
De trajecten moet gezien worden als persoonlijke ontwikkelingstrajecten waarin deelnemers:
• leren om in contact met jezelf en de leraren/leerlingen helder te zien wat jij en zij van elkaar nodig hebben;
• leren te vertrouwen op de motivatie en ontwikkelingsmogelijkheden van de leraren/leerlingen en daarmee ruimte te scheppen;
• leren leraren/leerlingen en ouders te zien als full-partner en als zodanig samen op te trekken;
• leren binnen de school de ontkoppelingen te signaleren en interventies te plegen t.b.v. verbonden relaties;
• leren om handelen te legitimeren m.b.v. theorie en ervaringsreconstructies.

Er wordt ook gebruik gemaakt van krachtige concepten uit de Transactionele Analyse (TA). Deelnemers:
• leren communiceren vanuit eigen ego-posities en die van anderen;
• leren ‘transacties’ (communicatieboodschappen) tussen henzelf en anderen te doorgronden en te zien welke transacties effectief zijn en welke niet;
• leren hoe mensen reageren vanuit hun levensscript, tot welke problemen dit kan leiden in de groep en hoe deze aangepakt kunnen worden;
• leren levensposities herkennen (zoals ‘ik ben ok, jij bent ok’) en hoe zij zichzelf en anderen in een krachtige levenspositie kunnen zetten;
• leren intrapersoonlijke en interpersoonlijke grenzen herkennen en verstevigen.

Theorie

Biografisch perspectief
Hechtingstheorie
Attributie theorie
Zelfdeterminatie theorie
Theorie U
Transactionele Analyse
Paradoxale principe
Pedagogische Wetten

Simone Mark Simone Mark
Monica Scholtes

Direct inschrijven

Op welke telefoonnummer kunnen we je bereiken mochten we vragen hebben?