€ 2.500,- (incl. lunch en studiemateriaal)
Waar en Wanneer:
Uitgeest (Noord-Holland)
 • dinsdag 18-12-2018 van 09:30 -16:30
 • dinsdag 22-01-2019 van 09:30 -16:30
 • dinsdag 05-03-2019 van 09:30 -16:30
 • dinsdag 09-04-2019 van 09:30 -16:30
 • dinsdag 07-05-2019 van 09:30 -16:30
Leidinggevenden in het onderwijs (PO, VO en MBO)

Een schoolleider heeft een andere verantwoordelijkheid dan zijn leraren, maar dezelfde opdracht: ervoor zorgen dat elke leerling zich gezien, gehoord en begrepen voelt, zodat zij zich binnen hun mogelijkheden optimaal kunnen ontwikkelen. Dat is alleen mogelijk als leraren zich gekend en gewaardeerd weten.

De schoolleider beweegt zich aan de grenzen van de mogelijkheden van zijn leraren, zoals leraren zich aan de grenzen van de mogelijkheden van hun leerlingen begeven. Van beiden wordt gevraagd ‘op het goede moment de juiste dingen te doen, óók in de ogen van de ander.’ Dat pedagogisch tactvol handelen kan alleen als schoolleiders in verbinding met zichzelf en anderen zijn. Het vraagt een zekere bewustwording om de gelaagdheid om de complexiteit van de organisatie en het menselijk gedrag te doorgronden. Schoolleiders, leraren, leerlingen en ouders trekken samen op, waarbij (bege)leiding onontbeerlijk is. De schoolleider is de verpersoonlijking van de gekozen waarden, die richting geven aan het handelen van alle betrokkenen.

Het traject Pedagogisch Leiderschap (PL) is een persoonlijk ontwikkelingstraject, waarin het handelen en de persoon van de schoolleider centraal staan.

Voor meer informatie...

+31 (0) 6 51 03 99 84

1

De volgende vragen worden in dit traject beantwoord:

 • Waarom ben ik schoolleider geworden?
 • Wat is de invloed van mijn biografie op wie ik ben en hoe ik handel als schoolleider?
 • Wat zijn mijn drijfveren, ambities en hoe zie ik mijn pedagogische opdracht?
 • Wat heb ik te ontwikkelen en wat heb ik nodig om die opdracht te realiseren?
 • Welke schoolleider wil ik (eigenlijk) zijn?
 • Wanneer ben ik de schooleider die ik niet wil zijn en door wie of wat laat ik me daarin belemmeren (‘de plek der moeite’)
 • Hoe kan ik theoretische inzichten benutten in de praktijk?
 • Hoe zet ik mijn collega’s in hun kracht, ook en vooral in het kader van pedagogische tact?

Direct inschrijven

Op welke telefoonnummer kunnen we je bereiken mochten we vragen hebben?