€ 600,00 (incl. studiemateriaal, exclusief avondeten)*
Waar en Wanneer:
Goes i.s.m. Albero Scholen
 • dinsdag 24-09-2019 van 15:00 -20:00
 • woensdag 30-10-2019 van 15:00 -20:00
 • dinsdag 14-01-2020 van 15:00 -20:00
 • dinsdag 10-03-2020 van 15:00 -20:00
 • woensdag 15-04-2020 van 15:00 -20:00

In de pedagogische relatie staat de kwaliteit van het contact centraal. Contact is de verbinding die nodig is om tactvol te kunnen handelen. Daarbij gaat het niet alleen om het contact met de kinderen/jongeren, maar ook om het ‘in contact zijn met jezelf’ als voorwaarde om beschikbaar te zijn.

Goed contact gaat niet alleen over de kwaliteit ervan; ook het anticiperen op contact, je benadering, de wijze waarop je aanwezig bent, de manier waarop je interacties aangaat en kinderen uitdaagt, spelen hierbij een belangrijke rol. Pedagogisch tactvol werken, betekent dat je op het goede moment de juiste dingen doet, óók in de ogen van de kinderen.

In dit traject ga je als deelnemers op zoek naar de verbinding tussen verstand en gevoel: om te ervaren hoe je dingen beleeft en daar betekenis aan verleent. Het traject zal je handvatten bieden waarmee ze beter in staat bent te voelen wat een situatie met jou en je leerlingen doet, zodat je je handelingsrepertoire uit kunt breiden.

Het traject Pedagogische Tact (PT) is een persoonlijk ontwikkelingstraject, waarin jij en jouw interactie met de leerlingen centraal staat.

Voor meer informatie...

+31 (0) 6 51 03 99 84

Opzet traject PT

1

We werken vanuit pedagogische uitgangspunten o.a. aan de volgende vragen:

 • Welke leraar wil ik zijn en wat heb ik daarvoor nodig?
 • Wat is de invloed van je biografie?
 • Hoe zorg je ervoor dat niemand wordt buitengesloten?
 • Wat zie jij als jouw pedagogische opdracht?
 • Wat vragen jongeren (met speciaal gedrag)?
 • Wat kun jij doen?
 • Wat heb jij te ontwikkelen om jouw opdracht te kunnen realiseren?
 • Wat is gedrag?
 • Wat vertellen kinderen met hun gedrag?
 • Wat is dan mijn opdracht?
 • Wat kun jij doen en wat kun je laten doen?
 • Hoe sta je ontspannen met (zelf)vertrouwen voor de klas?
 • Hoe zorg je dat deze aanpak vanzelfsprekend wordt en ook van alle kinderen?
Op welke telefoonnummer kunnen we je bereiken mochten we vragen hebben?