It takes connected adults (in a village) to raise a child. We hebben verbonden volwassenen nodig – een pedagogisch netwerk – die de verantwoordelijkheid nemen om zich te verbinden met kinderen, om hen verantwoordelijkheid te kunnen geven.

Een kind groeit op in een regio: een huis, straat, wijk en dorp of stad. Dat is een omgeving waar verschillende mensen kinderen opvoeden, een ‘pedagogisch netwerk’. Omdat niet elk kind zomaar met elke opvoeder klikt, is het jammer als er geen gebruik wordt gemaakt van de goede relaties.
Binnen scholen en organisaties zijn opvoeders waar kinderen aan gehecht zijn vaak gemakkelijk in staat om kinderen te begeleiden en te corrigeren. Maar dat kan ook buiten bestaande instituties. Sommige kinderen zijn vertrouwd met een bepaalde leraar, maar hebben maling aan hun voetbaltrainer. Bij anderen is het precies andersom.

Wie een goede relatie heeft, heeft vaak ook gezag. Dat maakt het mogelijk om zonder macht te gebruiken in interactie met kinderen te blijven. Als we zorg willen dragen voor dat er geen kinderen uitvallen of worden buitengesloten, zullen we in pedagogische netwerken op moeten trekken.

Voor meer informatie...

+31 (0) 6 51 03 99 84

Opzet traject CPN:

1

De begeleider die je wilt zijn

  • Wat is jouw beste ‘eigen manier van werken’?
  • Hoe wordt je beïnvloed door je biografie?
  • Wat doe je met jongeren en ouders die zich niet naar verwachting gedragen?
2

Het perspectief van de jongeren

  • Wat vragen jongeren met speciaal gedrag?
  • Wat kun jij doen?
3

Het opzetten van een pedagogisch netwerk

Hoe leg je relaties met mensen waar kinderen mee verbonden zijn?

4

Uitbouwen van netwerk met anderen

Hoe maak je het netwerk van iedereen?

5

Manier van werken

Hoe zorg je dat deze aanpak vanzelfsprekend wordt?

Op welke telefoonnummer kunnen we je bereiken mochten we vragen hebben?