€2950,00 (inclusief lunch en materialen)

Geschikt voor:

 • Leider
Waar en Wanneer:
Rosmalen, naast het station bij Perron 13
 • donderdag 29-10-2020 van 09:30 -16:30
 • donderdag 07-01-2021 van 09:30 -16:30
 • donderdag 04-03-2021 van 09:30 -16:30
 • donderdag 08-04-2021 van 09:30 -16:30
 • donderdag 27-05-2021 van 09:30 -16:30
 • donderdag 24-06-2021 van 09:30 -16:30

Een schoolleider heeft een andere verantwoordelijkheid dan zijn leraren, maar dezelfde opdracht: ervoor zorgen dat íeder kind zich gezien, gekend, gehoord en begrepen voelt én zich binnen zijn mogelijkheden optimaal ontwikkelt.

De schoolleider beweegt zich aan de grenzen van de mogelijkheden van zijn leraren, zoals leraren zich aan de grenzen van de mogelijkheden van hun leerlingen begeven. Van beiden wordt gevraagd ‘op het goede moment de juiste dingen te doen, óók in de ogen van de ander.’

Dit pedagogisch tactvol handelen kan alleen als schoolleiders in goed contact met zichzelf en anderen zijn. Het vraagt bewustwording om de gelaagdheid van complexe organisaties en menselijk gedrag te doorgronden. Schoolleiders, leraren, kinderen en ouders trekken samen op, waarbij (bege)leiding onontbeerlijk is. De schoolleider is de verpersoonlijking van de gekozen waarden, die richting geven aan het handelen van alle betrokkenen.

Het traject is een persoonlijk ontwikkelingstraject, waarin het handelen en de persoon van de leider centraal staan. Vanuit de eigen werksituatie gaan deelnemers aan de slag met drie kernvragen:

 1. Welke leider/begeleider wil ik zijn?
 2. Wat is mijn pedagogische opdracht?
 3. Wat heb ik te ontwikkelen om mijn opdracht te realiseren?

Het traject is bedoeld voor leiders die een antwoord zoeken op deze en gerelateerde vragen en die een fundamentele bijdrage willen leveren aan hun eigen autonomie, de autonomie van collega’s en daardoor de autonomie van leerlingen. Het resultaat van deze training is dat deelnemers meer vermogen ervaren in zichzelf én en in het werken met de betreffende teams: meer grip op groep, groei en grenzen.

Doelstellingen:

 • leren communiceren vanuit eigen ego-posities en die van anderen;
 • leren ‘transacties’ (communicatieboodschappen) tussen henzelf en anderen te doorgronden en te zien welke transacties effectief zijn en welke niet;
 • leren hoe mensen reageren vanuit hun levensscript, tot welke problemen dit kan leiden in de groep en hoe ze deze kunnen aanpakken;
 • leren levensposities herkennen (zoals ‘ik ben ok, jij bent ok’) en hoe zij zichzelf en anderen in een krachtige levenspositie kunnen zetten;
 • leren intrapersoonlijke en interpersoonlijke grenzen herkennen en verstevigen.
 • leren om in contact met jezelf en de leraren/leerlingen te zien wat zij van elkaar nodig hebben;
 • leren vertrouwen op de motivatie en ontwikkelingsmogelijkheden van de leraren/leerlingen en daarmee ruimte te scheppen voor autonomie;
 • leren leraren/leerlingen en ouders te zien als full-partner en als zodanig samen op te trekken;
 • leren binnen de school ontkoppelingen te signaleren en interventies te plegen t.b.v. verbonden relaties;

Er wordt gebruik gemaakt van krachtige concepten uit de Transactionele Analyse, naast de kerntheorieën: Hechtingstheorie, Zelfdeterminatietheorie en Attributietheorie.

Voor meer informatie...

+31 (0) 6 51 03 99 84

1

Dag 1

 • Wat is mijn pedagogische opdracht?
 • Hoe zorg ik ervoor dat niemand wordt buitengesloten?
 • Welke leider wil ik zijn?
 • Wat heb ik te ontwikkelen om mijn opdracht te realiseren?
2

Dag 2

 • Wat zijn de uitgangspunten van de educatieve TA?
 • Wat betekenen deze voor mij en mijn organisatie?
 • Hoe communiceren ik en wij?
 • Leren werken met ego-toestanden (communicatiestijlen)
 • Welke transacties zijn effectief en welke niet?
3

Dag 3

 • Wat is de invloed van het levensscript?
 • Hoe scriptpatronen de communicatie kleuren
 • Script in de organisatie doorbreken
4

Dag 4

 • Hoe creëer ik meer autonomie?
 • De zes eigenschappen van autonomie
 • Hoe deze doorwerken in de vijf niveaus van elke organisatie
5

Dag 5

 • Hoe ga ik om met lastige pedagogische en communicatieve situaties?
 • Over dramadriehoek en Spel
 • Hoe deze doorwerken in de vijf niveaus van elke organisatie
6

Dag 6

 • Manier van werken
 • Hoe sluit ik aan bij de fasen van teamontwikkeling?
 • Hoe zorg ik er voor dat deze aanpak vanzelfsprekend wordt?

Tussen de bijeenkomsten is er ook tijd nodig voor opdrachten, samenwerking met collega’s en interactie met leraren/leerlingen en ouders. Tijdens de bijeenkomsten wordt gewerkt met interactieve werkvormen, die een sterk beroep doen op een actieve bijdrage van de deelnemer. Diepgaande casestudies worden gebruikt om deelnemers te laten reflecteren op cruciale beslismomenten, die kenmerkend zijn voor pedagogisch leiderschap en autonoom handelen.

Van deelnemers wordt gevraagd eerlijk, open en respectvol naar zichzelf en anderen te kijken en aan de slag te gaan met persoonlijke leervragen. Theorie en oefeningen helpen hen om het innerlijke kompas te ontwikkelen en te ontdekken waar mogelijke valkuilen liggen. Zo maken deelnemers (opnieuw) kennis met zichzelf. Het is de bedoeling dat ze meer in hun eigen kracht komen te staan en kunnen worden wie ze zijn en van daaruit goed afgestemde pedagogische relaties met hun leraren/leerlingen aangaan.

Publicaties

 • Ik, de leraar (Van Herpen, 2013)
 • Wij zijn leiders (Van Herpen, 2018)
 • Sturen op autonomie (Van den Brand, 2018)
Adri van den Brand
Henk van Mil

Interesse? Neem dan contact met ons op

Op welke telefoonnummer kunnen we je bereiken mochten we vragen hebben?