Hoogbegaafden verstaan

Omdat de meeste van ons een gemiddeld IQ hebben, is het niet vanzelfsprekend dat we deze hoogbegaafde kinderen kunnen verstaan. Er is een aantal punten dat meespeelt in het ‘anders zijn’ van hoogbegaafden. Als je weet waar bepaald gedrag vandaan komt, kan dat het verschil maken.

Vergelijk het bijvoorbeeld met een kind dat chronisch pijn heeft, je ziet vaak niks aan het kind. Maar omdat we allemaal wel weten hoeveel invloed pijn op je gemoedsgesteldheid kan hebben, hebben we er begrip voor als dat kind kortaf doet of sneller boos wordt. Of als dat kind stil en teruggetrokken is.

Zo kan het ook bij hoogbegaafdheid werken; als je begrijpt waardoor het kind doet wat het doet, kun je er meer compassie mee hebben en dat zorgt voor ruimte om het kind beter te verstaan.

In dit artikel komen een aantal punten voorbij die je helpen om hoogbegaafden beter te verstaan.

  • Wat betekent het als je IQ buiten het gemiddelde valt?
  • Je bent niet alleen cognitief hoogbegaafd, maar helemaal.
  • De executieve functies ontwikkelen zich anders bij hoogbegaafden.
  • Faalangst en perfectionisme spelen een grote rol bij de ontwikkeling van hoogbegaafden.

Hoogbegaafden verstaan

Wil je leren om hoogbegaafden beter te verstaan? Download dan hier het volledige artikel.

Als eerste het laatste nieuws van CPC?
Check onze socials!