CPC richt zich op het voorkomen en tegengaan van uitval en buitensluiten van (jonge) mensen.

Het CPC begeleidt leraren, schoolleiders en bestuurders in hun opdracht om kinderen gelukkig te maken en zich optimaal te laten ontwikkelen. Het centrum biedt handvatten waarmee ze in elke situatie pedagogische juist kunnen handelen. In de masterclasses en (online) trajecten wordt de mentale ruimte van deelnemers vergroot, hun intuïtie versterkt en hun kennis verdiept, zodat hun handelingsrepertoire zich uitbreidt.

De medewerkers van het CPC zijn als zelfstandig ondernemer actief in het onderwijsveld. Zij hebben elkaar gevonden in de kernwaarden van waaruit gewerkt wordt. Dat is wat hen verbindt en van waaruit zij samenwerken.