Een schoolleider heeft een andere verantwoordelijkheid dan zijn leraren, maar dezelfde opdracht: ervoor zorgen dat íeder kind zich gezien, gekend, gehoord en begrepen voelt én zich binnen zijn mogelijkheden optimaal ontwikkelt.

De schoolleider beweegt zich aan de grenzen van de mogelijkheden van zijn leraren, zoals leraren zich aan de grenzen van de mogelijkheden van hun leerlingen begeven. Van beiden wordt gevraagd ‘op het goede moment de juiste dingen te doen, óók in de ogen van de ander.’

Dat pedagogisch tactvol handelen kan alleen als schoolleiders in goed contact met zichzelf en anderen zijn. Het vraagt bewustwording om de gelaagdheid van complexe organisaties en menselijk gedrag te doorgronden. Schoolleiders, leraren, kinderen en ouders trekken samen op, waarbij (bege)leiding onontbeerlijk is. De schoolleider is de verpersoonlijking van de gekozen waarden, die richting geven aan het handelen alle betrokkenen.

Voor meer informatie...

+31 (0) 6 51 03 99 84

1

Welke leider wil ik zijn?

  • Hoe word je beïnvloed door je biografie?
  • Hoe zorg je ervoor dat niemand wordt buitengesloten?
2

Wat is mijn pedagogische opdracht?

  • Wat vragen leraren, kinderen en ouders (met speciaal gedrag)?
  • Wat kun jij doen?
3

Wat kun jij doen?

Wat heb ik te ontwikkelen om mijn opdracht te kunnen realiseren?

4

Wat heb ik te ontwikkelen om mijn opdracht te kunnen realiseren?

  • Wat is gedrag?
  • Wat vertellen leraren, kinderen en ouders met hun gedrag?
  • Wat is dan mijn opdracht?
5

Wat kan ik doen met situaties die minder prettig verlopen?

  • Hoe weet je wat leraren, kinderen en ouders echt nodig hebben en aankunnen?
  • Wat kun jij doen en wat kun je laten doen?
6

Manier van werken

Hoe zorg je dat deze aanpak vanzelfsprekend wordt en van iedereen?

Op welke telefoonnummer kunnen we je bereiken mochten we vragen hebben?