In de trajecten van CPC maken de deelnemers een bewuste persoonlijke ontwikkeling door. De inhoud en vorm sluiten aan bij de ontwikkelingsvragen van de deelnemers. CPC richt zich altijd op het voorkomen en tegengaan van uitval en buitensluiten van mensen. Het doel is een volwaardige participatie van alle deelnemers. Alle trajecten worden procesmatig begeleid: het programma wordt beïnvloed door de deelnemers en hun praktijk.

Bekijk onze trajecten voor:

Voor meer informatie...

+31 (0) 6 51 03 99 84

Trajecten voor de leraar

CPC biedt persoonlijke en teamgerichte trajecten aan voor leraren uit alle sectoren van het onderwijs.

Alles voor de leraar

Trajecten voor de leider

CPC biedt persoonlijke en teamgerichte trajecten aan voor leiders uit alle sectoren van het onderwijs.

Alles voor de leider

Trajecten voor de coach

CPC biedt persoonlijke en teamgerichte trajecten aan voor coaches uit alle sectoren van de sport.

Alles voor de coach