Corrinne Dekker

Corrinne Dekker

Corrinne Dekker

Corrinne is expert in faciliteren van professionele leergemeenschappen. Daarnaast is zij medeauteur van het boek: Leren in verbondenheid.

Stuur een e-mail

Corrinne is lerarenopleider met focus voor ontwikkeling van professionals, zodat zij de kinderen zo kunnen ondersteunen en stimuleren in hun ontwikkeling dat kinderen optimale kansen voor ontwikkeling krijgen. Zij is geboren in Hilversum en woont inmiddels ruim 30 jaar in Zeeland. Vanuit Zeeland werkt ze in het hele land als trainer van met name leerkrachten om een impuls te geven aan de kwaliteit van lezen en luisteren met begrip en is ze expert op het gebied van professionele leergemeenschappen (PLG's). Recent schreef ze samen met Leendert-Jan Parlevliet en Donata Ruissen het boek Leren in verbondenheid. Een praktijkboek over het faciliteren van professionele leergemeenschappen. Vanuit deze expertise wil ze een bijdrage leveren aan het werk dat vanuit CPC wordt geïnitieerd. Zij weet mensen zo aan elkaar te verbinden dat professionals dankzij de inzet van de PLG zoals beschreven in Leren in verbondenheid komen tot nieuwe perspectieven op hun praktijk. Nieuwe perspectieven die leiden tot verbetering van de (onderwijs) praktijk, waardoor het leren van de kinderen verbetert.

Ze is begonnen als student aan de Pabo in Middelburg. In 1995 was ze de juf van groep 6, waarna ze in diverse groepen met veel plezier in het basisonderwijs werkte. Rond 2004 is ze gestart als schoolopleider. Gaandeweg dit proces, ging ze minder met groepen kinderen werken en zich steeds meer inzetten voor de professionalisering van (aanstaande) leerkrachten. Het begeleiden van startende leerkrachten, opzetten van een huisacademie, begeleiding van zittende leerkrachten, is wat ze graag doet en deed. In 2014 besloot ze ook als zelfstandig ondernemer in het onderwijs te gaan werken.

Ik ga voor goed duurzaam onderwijs, waarbij professionals zo toegerust zijn, dat zij weten wat zij moeten doen om kinderen optimale kansen te bieden zodat onze kinderen tot ontwikkeling komen

Corrinne wil samen de goede dingen voor onze kinderen ontdekken.

Binnen CPC faciliteert ze PLG's om samen de onderwijspraktijk duurzaam te verbeteren.