Veel leiders krijgen een grote complexiteit te verwerken. Naast de aandacht voor het primaire proces, worden ze vaak in beslag genomen door randvoorwaardelijke zaken. De contacten met collega’s, kinderen en ouders verlopen niet altijd vanzelfsprekend afgestemd. Om jezelf en anderen goed te blijven ‘verstaan’ is een open en ontspannen houding gevraagd. Dat lukt niet altijd in de context waar je werkt en ook je biografie kan blokkades opwerpen. Om je af te vragen wat de ander werkelijk vraagt, is het van belang om bij jezelf te herkennen hoe je het gedrag van de ander ontvangt.

Voor meer informatie...

+31 (0) 6 51 03 99 84

Opzet individuele begeleiding:

1

De leider die je wilt zijn

In overleg wordt bekeken wat de hulpvragen zijn en hoe er in (individuele) sessies het best mee omgegaan kan worden. Middels coachings-gesprekken wordt er in 3 fasen gewerkt. Ook kan er met beeld-interpretaties gewerkt worden.

2

Inzicht

Wat moet je van jezelf en de ander verstaan?

3

Overzicht

Wat zijn mogelijkheden en perspectieven?

4

Uitzicht

Hoe kun je praktiseren wat je voor ogen hebt?

Op welke telefoonnummer kunnen we je bereiken mochten we vragen hebben?