Kim van Haeften

Kim van Haeften

Kim van Haeften

Stuur een e-mail

Kim heeft een groot hart voor onderwijs. Zij heeft meer dan 20 jaar ervaring in het basisonderwijs en is gespecialiseerd in pedagogisch tact en hoogbegaafdheid. Als onderwijsprofessional en ecologisch pedagoog inspireert zij leraren en leerlingen, daagt ze uit, maakt ze nieuwsgierig, verbindt ze met zichzelf, de ander en hun omgeving en leert ze vallen en opstaan.

Kim schrijft artikelen en blogs over de mooie pedagogische momenten en de momenten waarop het nog niet lukt of schuurt. Ze werkt als ecologisch pedagoog bij de OnderwijsTafel waar ze samen bouwt aan het ontwikkelen van de menselijke factor in het onderwijs. Dat betekent ruimte maken voor het ‘echte’ gesprek over wie je bent tussen leerlingen onderling, tussen leerling en leraar maar ook tussen leraren in hun teams. Bij Centrum Pedagogisch Contact maakt ze onderdeel uit van de redactieraad.

Ik wil er zijn voor de leraar, aan de basis. De leraar die iedere dag voor de klas staat. En voor de leerling, die iemand verdient die van hem houdt en die een leraar verdient die beschikbaar is

Schrijvend verbindt Kim de onderwijspraktijk, gevoel en onderzoek om zo kracht te geven aan de boodschap dat de leraar ertoe doet in het leven van een leerling. Zij wenst dat iedere leraar bewust, ontspannen, mild, verbonden, met kracht en energie stevig in het onderwijs kan staan om zo de leerling te helpen de wereld in te komen. Dat vraagt om bewustwording op wie je bent en waartoe je onderwijst.

Voor CPC verzorgt Kim content waarin je ervaart hoe pedagogisch tact er concreet uit ziet in de klas, op de werkvloer. Ze leverde een bijdrage aan het online traject Pedagogisch Contact en ze interviewt op scholen waarmee ze leraren en leerlingen, professionals en ouders een stem geeft.