Kim van Haeften

Kim van Haeften

Kim van Haeften

Stuur een e-mail

Vanuit haar visie als ecologisch pedagoog, met 20 jaar ervaring als leraar en leerlingbegeleider, werkt Kim als een verbinder. Alles heeft met elkaar te maken en in dat dynamische geheel onderzoekt en handelt zij zo dat er duurzame ontwikkelingen ontstaan. Ontwikkelingen die beginnen bij de mens als belangrijkste instrument.

Kim heeft een passie voor onderwijs. Ze begeleidt voor Bureau Begaafd hoogbegaafde kinderen, hun ouders en leraren. Kim is iemand die vanuit meerdere perspectieven kijkt, nabij is en beschikbaar en met je oploopt om handelingsalternatieven aan te reiken en te verkennen waardoor je met kracht verder kunt als het passen in het onderwijs ingewikkeld is of wordt.

Ik wil er zijn voor de leraar, aan de basis. De leraar die iedere dag voor de klas staat. En voor de leerling, die iemand verdient die van hem houdt en die een leraar verdient die beschikbaar is

Haar missie is dat ieder team, iedere leraar bewust, ontspannen, met humor, verbonden, met kracht en energie stevig in het onderwijs kan staan om zo de leerling te helpen de wereld in te komen. Dat vraagt om bewustwording op wie je bent en waartoe je onderwijst en het zoeken naar welk gedrag of welke handelingen versteviging kunnen gebruiken.

Voor CPC coacht Kim teams en leraren op het verstevigen van pedagogische kwaliteiten, is ze beschikbaar als pedagoog op school, komt ze in de klas wanneer daar meegekeken mag worden wat daar verstevigd mag worden, geeft ze studiedagen en workshops. Als redactielid van CPC brengt zij de verhalen van leraren voor leraren in beeld. Ze schrijft schoolportretten die laten zien waar een school echt voor staat.