Alex Otten

Alex Otten

Alex Otten

Alex Otten is een bevlogen onderwijsman en werkt nu een kleine dertig jaar in het onderwijs. De eerste zestien jaar als leerkracht met ervaring in alle bouwen.

Stuur een e-mail

Alex heeft inmiddels 30 jaar ervaring in het basisonderwijs. Hij heeft 16 jaar zelf ‘met de poten in de klei’ gestaan (lesgegeven aan alle leeftijdsgroepen). Daarna heeft hij de stap gezet naar het directeurschap. Dit heeft hij op diverse scholen gedaan en is tevens clusterdirecteur geweest van een drietal jenaplanscholen.

Op dit moment is hij bezig om met een school de omslag te maken naar het EGO (ErvaringsGericht Onderwijs) en de school op de kaart te zetten. Ook helpt hij collega-directeuren in zijn stichting bij het realiseren van onderwijskundige veranderingen en in het procesgericht werken. Alex is erkend opleider voor de Nederlandse Jenaplanvereniging. Tevens leidt hij mensen op tot beeldcoach en begeleidt hij zelf leerkrachten middels (beeld)coaching.

Wat voor mij belangrijk is in het werken in het onderwijs, is dat ik ervoor wil zorgen dat alle kinderen elke dag met veel plezier naar school gaan

Alex maakt zich graag har(t)d voor goed onderwijs waarbij welbevinden en betrokkenheid met stip bovenaan staan. Elk kind moet met plezier naar school gaan en het liefst met een zo hoog mogelijke betrokkenheid. Om dat bij teams voor elkaar te kunnen krijgen maakt hij in de begeleiding gebruik van de drie psychologische basisbehoeften: relatie, autonomie en competentie. Deze kunnen als handvatten dienen en geven leerkrachten inzicht in hun handelen wat leidt tot meer welbevinden en betrokkenheid in de groep.

Voor CPC begeleidt Alex schoolteams, leerkrachten en directeuren. Hij maakt daarbij onder andere gebruik van klassenbezoeken, (beeld)coaching en hij verzorgt studiemiddagen. Door zijn jarenlange ervaring als directeur kan hij directeuren van scholen goed begeleiden in het procesmatig werken. Hij kan ondersteunen en adviseren hoe je er voor zorgt dat je samen met het team successen kunt vieren en weer nieuwe doelen kunt opstellen.