heeft inmiddels meer dan tien jaar ervaring als docent binnen het Jenaplan- en Ervaringsgericht Onderwijs in binnen- en buitenland. Hij zat in verschillende adviescommissies waaronder voor het SCP en NJPV en is auteur van meerdere blogs en artikelen.

Naast lesgeven in het primair onderwijs geeft hij lezingen, trainingen en begeleiding op pedagogisch en didactisch vlak. Na de opleiding Pedagogische Wetenschappen aan de VU in Amsterdam is Carm zich gaan toespitsen op intuïtie als aspect van pedagogisch tact. De pedagogische verantwoordelijkheid om onvoorwaardelijk te zorgen voor kinderen is het fundament voor zijn dagelijkse handelen richting kinderen, ouders, docenten, trainers en coaches.