Carm Barten

Carm Barten

Carm Barten

Carm zou je een vurige onderwijsfan kunnen noemen. Op een eigenzinnige en creatieve manier begeleidt hij leraren en schoolleiders in hun pedagogische opdracht. Hij weet zijn theoretische pedagogische achtergrond te combineren met zijn ruime praktijkervaring als leraar basisonderwijs. Carm geeft lezingen, trainingen en begeleiding op pedagogisch en didactisch vlak. Zijn expertise spitst zich o.a. toe op Pedagogische Tact, Mondige Kinderen, Procesgericht Onderwijs (ErvaringsGericht Onderwijs) en Welbevinden & Betrokkenheid. Daarnaast Is bij werkzaam als docent pedagogiek aan de Fontys Hogeschool Pedagogiek.

Stuur een e-mail

Carm zou je een vurige onderwijsfan kunnen noemen. Op een eigenzinnige en creatieve manier begeleidt hij leraren en schoolleiders in hun pedagogische opdracht. Hij weet zijn theoretische pedagogische achtergrond te combineren met zijn ruime praktijkervaring als leraar basisonderwijs.

Carm geeft lezingen, trainingen en begeleiding op pedagogisch en didactisch vlak. Zijn expertise spits zich onder andere toe op Pedagogische Tact, Mondige Kinderen, Procesgericht Onderwijs (ErvaringsGericht Onderwijs) en Welbevinden & Betrokkenheid. Daarnaast is hij werkzaam als docent pedagogiek aan de Fontys Hogeschool Pedagogiek.

Het is mij erom te doen dat leraren weer in hun kracht komen te staan en eigen keuzes durven te maken vanuit hun professie, waarmee ze participatie van kinderen stimuleren voor een inclusieve samenleving

De pedagogische verantwoordelijkheid om onvoorwaardelijk te zorgen voor kinderen is het fundament voor zijn werk, niemand uitgesloten! Kinderen zijn afhankelijk van de bereidheid van de leraar om hen ten alle tijden te (onder)steunen. Deze afhankelijk brengt een verantwoordelijkheid met zich mee waar iedere ouder, leraar en leider zorgvuldig mee om moet gaan.

Voor CPC verzorgt hij lezingen gericht op de onvoorwaardelijkheid van de leraar en pedagogische tact. Daarnaast verzorgt hij masterclasses over Mondige Kinderen en Welbevinden & Betrokkenheid. Naast Pedagogisch Tact trajecten, begeleidt hij ook het traject Procesgericht Onderwijs dat hij heeft ontwikkeld.