“Jij bent niet te verstaan, kom hier vooraan zitten!” Ik heb daarna nooit meer vrijuit gesproken.

Ik was 12 jaar en maar net gestart in de brugklas. Mijn mentor en docent Nederlands liet ons gedichten voorlezen. Toen ik aan de beurt was, had ik de tekst al meerdere keren gelezen maar ik begreep er helemaal niks van. Ik voelde mijn keel dichtknijpen en mijn gezicht werd warm.

De docent keek me ongeduldig aan en 24 brugklassers begonnen onrustig op hun stoel te schuiven. Hier en daar een zucht. Ik begon te lezen, maar mijn stem was niet van mij..

De docent zuchtte diep, waarna ze zei: “jij bent niet te verstaan, kom hier vooraan zitten!”. Ik heb daarna nooit meer vrijuit gesproken.

Zowel in het PO als VO zijn er vele voorbeelden als deze.

Alleen door kinderen te vertrouwen te geven, gaan ze zichzelf vertrouwen. Maar dat is niet vanzelfsprekend. In het schoolsysteem is vaak geen ruimte voor echt contact.

In tegendeel: het onderwijs richt zich veelal op de prestaties van leerlingen. Daarmee is de basis van het vanzelfsprekende vertrouwen verstoord en komt de ontwikkeling van kinderen onder druk te staan.

Veiligheid is de basis van ontwikkeling van jezelf als professional en je team maar ook de kinderen en jongeren waar jij mee werkt.

Veiligheid ervaar je als je erop kunt vertrouwen, dat je gezien en gehoord wordt, dat je je erkend weet.

Het belang van veiligheid en vertrouwen in het onderwijs wordt door professionals meer en meer erkend en aanvaard. Recent wetenschappelijk onderzoek toont aan dat een veilig klimaat en vertrouwen de belangrijkste bouwstenen zijn in de klas, teams en organisaties.

Meer weten?

Wil jij meer weten over de thema’s VEILIGHEID & VERTROUWEN? Wil jij weten welk effect jij zelf hebt op de veiligheid in de klas en de lerarenkamer?

Wil jij meer weten over de thema's hechting, overdracht, tegenoverdracht en relatie tot je persoonlijke en professionele ervaringen? Welke invloed hebben die ervaringen op het functioneren in de klas, in de lerarenkamer en op school als geheel?

Wat is het effect van wie jij bent op jouw klas of team en welke rol spelen hechting en het eigen gevoel van veiligheid?

Volg het traject Pedagogisch ConTact

Het traject ‘Pedagogisch ConTact: in contact met jezelf, om in contact met de ander te komen’ helpt je om je bewust te worden van hoe verbonden je zelf bent en hoe je de verbinding met jezelf en anderen kunt versterken, waarbij je jezelf als instrument kunt inzetten om de ander meer autonomie te verlenen. Dit traject is bedoeld voor iedereen die verbondenheid ziet als kern van zijn pedagogische opdracht.

Het traject Pedagogisch ConTact wordt onder andere aangeboden via Hogeschool de Kempel in Helmond. In november 2022 start een nieuwe groep. Lesdagen zijn op donderdag van 9.00 tot 16.00 uur.

Ook in school- of teamverband zijn er diverse ontwikkelingsmogelijkheden rondom het thema veiligheid en vertrouwen. Mail naar info@simonemark.nl voor meer informatie.

Als eerste het laatste nieuws van CPC?
Check onze socials!