“Jij bent niet te verstaan, kom hier vooraan zitten!” Ik heb daarna nooit meer vrijuit gesproken.

Ik was 12 jaar en maar net gestart in de brugklas. Mijn mentor en docent Nederlands liet ons gedichten voorlezen. Toen ik aan de beurt was, had ik de tekst al meerdere keren gelezen maar ik begreep er helemaal niks van. Ik voelde mijn keel dichtknijpen en mijn gezicht werd warm.

De docent keek me ongeduldig aan en 24 brugklassers begonnen onrustig op hun stoel te schuiven. Hier en daar een zucht. Ik begon te lezen, maar mijn stem was niet van mij..

De docent zuchtte diep, waarna ze zei: “jij bent niet te verstaan, kom hier vooraan zitten!”. Ik heb daarna nooit meer vrijuit gesproken.

Zowel in het PO als VO zijn er vele voorbeelden als deze.

Alleen door kinderen te vertrouwen te geven, gaan ze zichzelf vertrouwen. Maar dat is niet vanzelfsprekend. In het schoolsysteem is vaak geen ruimte voor echt contact.

In tegendeel: het onderwijs richt zich veelal op de prestaties van leerlingen. Daarmee is de basis van het vanzelfsprekende vertrouwen verstoord en komt de ontwikkeling van kinderen onder druk te staan.

Veiligheid is de basis van ontwikkeling van jezelf als professional en je team maar ook de kinderen en jongeren waar jij mee werkt.

Veiligheid ervaar je als je erop kunt vertrouwen, dat je gezien en gehoord wordt, dat je je erkend weet.

Het belang van veiligheid en vertrouwen in het onderwijs wordt door professionals meer en meer erkend en aanvaard. Recent wetenschappelijk onderzoek toont aan dat een veilig klimaat en vertrouwen de belangrijkste bouwstenen zijn in de klas, teams en organisaties.

Meer weten?

Wil jij meer weten over de thema’s VEILIGHEID & VERTROUWEN? Wil jij weten welk effect jij zelf hebt op de veiligheid in de klas en de lerarenkamer?

Wil jij meer weten over de thema's hechting, overdracht, tegenoverdracht en relatie tot je persoonlijke en professionele ervaringen? Welke invloed hebben die ervaringen op het functioneren in de klas, in de lerarenkamer en op school als geheel?

Wat is het effect van wie jij bent op jouw klas of team en welke rol spelen hechting en het eigen gevoel van veiligheid?

Gratis informatiesessie: Ontwikkelcirkel 'van controle naar contact'.

Ga jij met ons aan de slag? Of ben je nieuwsgierig? Volg dan de gratis informatiesessie op donderdag 16 september 19.30 uur - 20.30 uur.

Centrum Pedagogisch Contact en De OnderwijsTafel willen samen een professionele leergemeenschap begeleiden, waar menselijke ervaringen het vertrekpunt vormen voor praktijkgericht onderzoek en waarin je vanuit je eigen leervraag samen ruimte gaat maken voor individueel en gemeenschappelijk onderzoek.

We noemen deze leergemeenschap ‘De Ontwikkelcirkel’. Het gaat om 4 bijeenkomsten van januari t/m juni 2022. We beogen meer bewustzijn te creëren om nog meer bewust bekwaam te functioneren in volle potentie, zodat jij je als professional gehoord, gezien en gesteund voelt en hiermee in staat bent elk kind te zien, te horen en te ondersteunen.

De Ontwikkelcirkel wordt begeleid door:

  • Simone Mark (expert pedagogische processen en auteur van het boek 'Pedagogisch Contact')
  • Koen Van Ghyseghem (expert in het faciliteren van veiligheid en persoonlijke veranderprocessen)

Meer informatie over de Ontwikkelcirkel binnenkort op de website (agenda)!

Ook in school- of teamverband zijn er diverse ontwikkelingsmogelijkheden rondom het thema veiligheid en vertrouwen. Mail naar info@simonemark.nl voor meer informatie.