CPC & Missie

Niemand buitengesloten

CPC gelooft in een samenleving waarin niemand is buitengesloten, iedereen meedoet en zich naar vermogen maximaal kan en durft ontwikkelen. Dat lukt alleen als wij kinderen van jongs af aan zó goed begeleiden dat zij opgroeien tot vrije, verantwoordelijke burgers die in contact zijn met zichzelf en de ander en die hun leven betekenisvol kunnen vormgeven.

Leraren en leiders in het onderwijs hebben hierin een cruciale rol. Zij zijn als autonome onderwijsprofessionals in hun pedagogisch contact en pedagogisch handelen van grote invloed op de betrokkenheid en het welbevinden van hun leerlingen. Wij bekrachtigen leraren en leiders hierin. Wij stimuleren ze om in alle vrijheid de volle verantwoordelijkheid te nemen voor hun pedagogische opdracht.

Daarvoor bieden wij inzichten in dilemma’s, openen nieuwe perspectieven, reiken kennis en inspiratie aan, leiden op en bieden begeleiding in de vaak complexe pedagogische praktijk van alledag. We zoeken altijd naar de grenzen van ieders mogelijkheden: dáár ontstaat groei en ruimte voor (zelf)bewuster pedagogisch vakmanschap.

CPC & wat we doen

Pedagogisch partnerschap: kennis, inspiratie en co-creatie

CPC verbindt zich aan scholen en schoolbesturen die de pedagogische kracht van hun onderwijsprofessionals duurzaam willen versterken. Als pedagogisch partners en co-creators verkennen we samen wat nodig is voor ieders optimale, bewuste en persoonlijke ontwikkeling. We laten de inhoud van onze trajecten optimaal aansluiten bij de ontwikkelingsvragen van leraren en leiders.

De (online) trajecten Pedagogisch Contact, Pedagogisch Tact en Sturen op Autonomie vormen de kern van ons aanbod. Hiermee geven wij onderwijsprofessionals inzichten, maken ze bewust(er) en moedigen ze aan om vanuit meerdere pedagogische perspectieven te denken en te werken. We bieden hiervoor een rijk palet aan ontwikkelings-, begeleidings- en coachingsmogelijkheden, zowel voor individuele leraren en leiders als voor teams.

Met onze (online) posts, magazines, boeken, podcasts, filmpjes en congressen inspireren we leraren en leiders in het onderwijs. We delen vanuit ons pedagogisch centrum naast onze eigen expertise vooral ook de praktijkervaringen van onze partners. Zo versterken we elkaar.