De ervaringsreconstructie

Hulpmiddel om kinderen te leren verstaan
en handelingsrepertoire uit te breiden

Elke leraar vindt het fijn als het lekker loopt in de klas, als er een goede sfeer is en als leerlingen overwegend naar verwachting reageren. Maar iedere leraar kent ook situaties waarin het niet vanzelf gaat.

Meestal doen kinderen dan iets wat je liever niet hebt óf ze doen iets niet wat je liever wel hebt. Veel interventies worden intuïtief genomen. Ontelbare onbewuste reacties die vooral in het bewustzijn komen als reacties niet verwacht of gewenst zijn. Dat verloopt voor iedere leraar anders. Waar de een met een grapje de sfeer weet te neutraliseren, zit de ander al in zijn irritatie.

Elkaar begrijpen en ondersteunen bij complexe pedagogisch/didactische vraagstukken, is niet eenvoudig. Het vraag tijd, aandacht, openheid, vertrouwen, inlevingsvermogen en de vaardigheid om in taal handelingsrepertoire te delen.

De ervaringsreconstuctie is een intervisiegesprek, waarbij collega’s op een gelijkwaardige manier het perspectief van kinderen kunnen innemen, kennis en ervaringen kunnen delen en hun handelingsrepertoire snel kunnen uitbreiden.

Het introductie/instructie-filmpje met voorbeelden uit het PO
De reportage ‘de les van de leraar’ voor een ervaringsreconstructie in het VO

Succes en goede gesprekken gewenst!

Voor begeleiding (fysiek of online/ZOOM) zijn de medewerkers van het ‘Centrum Pedagogisch Contact’ jullie graag van dienst. Bel 06-51039984 of mail naar: info@centrumpedagogischcontact.nl