Online: Pedagogisch Con-Tact

Hoe verbonden voel jij je met jezelf en de ander? Kun je behoefte van gedrag onderscheiden en daar contact mee maken? Het online traject ‘Pedagogisch Contact: in contact met jezelf om in contact te komen met de ander’ biedt inzicht in de betekenis van het menselijk contact, uitzicht bij belemmeringen in dat contact en reikt mogelijkheden aan om het contact te verstevigen.

€ 225.-

incl. literatuur en materiaal

Per 10 deelnemers: € 200

Per 100 deelnemers: € 150

Wat leer je?

Het belang van contact voor ontwikkeling
Het concept ‘pedagogisch contact’
Hoe je soms in contact bent met jezelf en soms ook niet
Hoe je het contact met jezelf en de ander kunt verstevigen
Kennis van hechting, het biografische perspectief en prenatale pedagogiek
Inzicht in je eigen hechtingpatronen en dat van anderen
Het perspectief van anderen/leerlingen innemen en meenemen
Gedrag leren verstaan en beïnvloeden
Gevoelens en emoties herkennen en bemoedigen
Werken vanuit basisbehoeften en basisveiligheid
Werken vanuit de ervaringsgerichte dialoog
Leren lesgeven met je lichaam door lichaamsbesef te ontwikkelen
Fysiek contact als mogelijkheid tot verbinding
De ervaringsreconstructie als leerkracht-leerlingbespreking

Inhoud traject

Wat is ‘Pedagogisch Contact’?
Hoe kijk jij naar je eigen pedagogische kwaliteiten?
Hoe verbonden ben je nu en wat wil je ontwikkelen om de leraar te kunnen zijn, die je wilt zijn?
Wat is de betekenis van hechting voor ons menszijn?
Het biografisch perspectief en levensposities
Hechting- en opvoedstijlen
Perspectief nemen
Hoe word je beïnvloed door je eigen hechtingsstijl en biografie en welke patronen zou je willen doorbreken?
Wat is gedrag?
Gevoelens en emoties herkennen, erkennen en bemoedigen
Basisbehoeften en basisveiligheid zien en versterken
De ervaringsgerichte dialoog
Hoe kan ik met kennis van gedrag en emoties behoeften van leerlingen leren verstaan?
Lichaamsbesef
Lichaamstaal
Fysiek contact
Hoe kan ik mijn lichaam als gids inzetten voor een steviger contact met mijzelf en de ander?
De Zelfdeterminatietheorie
Jouw lerarenstijl en de leraar die je wilt zijn
De ervaringsreconstructie
Je pedagogische opdracht: niemand buitensluiten

Pedagogisch Con-Tact

In de pedagogische relatie staat de kwaliteit van het contact centraal. Contact is de verbinding die nodig is om tactvol te kunnen handelen. Daarbij gaat het niet alleen om het contact met de leerling, maar ook om het ‘in contact zijn met jezelf’ als voorwaarde om beschikbaar te zijn. Bij goed contact gaat het namelijk niet alleen over de kwaliteit ervan; ook het anticiperen op contact, de benadering, de wijze waarop de leraar aanwezig is, de manier waarop hij interacties aangaat en kinderen uitnodigt, spelen hierbij mee.

In de trajecten gaan de deelnemers op zoek naar de verbinding tussen verstand en gevoel: om te ervaren hoe zij dingen beleven en daar betekenis aan verlenen. De trajecten zullen hen handvatten bieden waarmee ze beter in staat zijn te voelen wat een situatie met hen en hun leerlingen doet, zodat ze hun handelingsrepertoire uit kunnen breiden.

Het traject Pedagogische Con-Tact (PC) is een persoonlijk ontwikkelingstraject, waarin het handelen en de persoon van de leraar centraal staat.

Vanuit de eigen werksituatie gaat de leraar aan de slag met drie kernvragen:

 1. 1

  Hoe leer je in contact te komen met jezelf om vandaaruit in contact te komen met je leerlingen?

 2. 2

  Hoe leer je les te geven met je lichaam?

 3. 3

  Hoe realiseer je verbondenheid?

Doelstellingen

Het traject PC kan gezien worden als een persoonlijk ontwikkelingstraject waarin deelnemers:

 • leren om in contact met jezelf en de leerlingen te komen om zo af te stemmen op wat zij van jou nodig hebben;

 • zich bewust worden van de invloed van hun eigen hechtingspatronen op de interactie met leerlingen;

 • mogelijkheden ontwikkelen om belemmerende patronen in de interactie te doorbreken;

 • leren om gedrag te verstaan vanuit gevoelens en behoeften van leerlingen en je eigen handelen daarop af te stemmen;

 • zich bewust worden van hun lichaamstaal en hun lichaam als instrument;

 • leren binnen de school de ontkoppelingen te zien en interventies in te zetten t.b.v. verbonden relaties.

Over de begeleider(s)

Simone Mark is oprichter van Centrum voor Pedagogisch Contact. Haar lezingen en masterclasses gaan over de kwaliteit van het contact tussen opvoeders en kinderen/jongeren. Ze is ervan overtuigd dat wie in contact wil komen met kinderen, eerst in contact zal moeten zijn met zichzelf. Zij daagt opvoeders uit om te onderzoeken welke leraar, coach of trainer ze willen zijn. Simone verzorgt het (online) traject Pedagogisch contact.

Inbegrepen publicaties