Online: Sturen op Autonomie

Maak jij je eigen keuzes en stimuleer jij leerlingen dat ook te doen? Ben je OK met jezelf en de ander, ongeacht het gedrag dat ze laten zien? Het online traject ‘Sturen op autonomie: weten wat je doet om te doen wat je weet’ helpt je om je bewust te worden van hoe autonoom je zelf bent en hoe je kunt sturen op je eigen autonomie en die van anderen.

€ 225.-

incl. literatuur en materiaal

Per 10 deelnemers: € 200,-

Per 100 deelnemers: € 150,-

Wat leer je?

Een andere kijk op ‘autonomie’
Hoe twee systemen in je actief zijn: autonomie en script
Hoe autonoom je zelf bent
Hoe je soms (misschien) niet autonoom bent en hoe je dat doorbreekt
Hoe autonoom je klas is
Hoe je stuurt op je eigen autonomie en die van anderen
Kennis van de educatieve Transactionele Analyse (TA)
Hoe je werkt vanuit contact en contract in een voedende context
Twaalf richtingwijzers om te Sturen op Autonomie
24 concepten uit de TA om krachtiger te communiceren
Vanuit bewustwording omgaan met allerlei onderwijssituaties, ook ‘lastige’
Over je binnenkant (persoonlijkheid) en buitenkant (gedrag)

Inhoud traject

Wat is autonomie?
Hoe kijkt de educatieve Transactionele Analyse aan tegen autonomie?
Hoe autonoom ben jij? Hoe autonoom zijn je leerlingen?
Waar sta je nu en waar je naartoe?
Contact, contract en context
De eigenschappen van autonomie
Twaalf richtingwijzers om te Sturen op Autonomie
De autonomiematrix
Oogsten

Het traject bestaat uit 3 delen:

1. Afstemmen

In het eerste deel gaan we ‘afstemmen’. Je verdiept je in de educatieve Transactionele Analyse (TA) en hoe de TA autonomie definieert naast script. Aan de hand van verschillende opdrachten, onder andere een autonomiematrix waarin de zes eigenschappen van autonomie in gedragsindicatoren uitgewerkt zijn, breng je je beginsituatie in beeld. Hoe staat het met jouw eigen autonomie? En hoe autonoom is jouw groep of jouw team? Door gericht te werken aan je eigen autonomie werk je ook aan de autonomie van je leerlingen of teamleden. Je maakt kennis met de uitgangspunten van de educatieve TA die je voortdurend gaat toepassen op jezelf en jouw specifieke werksituaties. Dit eerste deel mondt uit in een contract dat je met jezelf aangaat zodat je in het tweede deel heel gericht antwoorden kunt vinden op de vraag hoe je weet wat je doet om te doen wat je weet.

2. Weten wat je doet om te doen wat je weet

In het tweede deel van dit traject ga je op zoek naar de vraag hoe je weet wat je doet om te doen wat je weet. Er zijn twaalf zogenaamde richtingwijzers. Een richtingwijzer is een aanbeveling om te sturen op autonomie die verschillende TA-concepten bevat. Enkele voorbeelden zijn:

  • Zet de relatie centraal (over relationele behoeften)

  • Betrek je leerlingen (over contracteren)

  • Praat over je binnenkant (over ego-toestanden)

  • Kies je rood of groen? (over communicatiestijlen)

  • Bewaak je grenzen (over binnen- en buitengrenzen)

Deze en andere richtingwijzers vergroten je bewustzijn en daarmee je keuzerepertoire zodat je in de praktijk weet wat je doet om te doen wat je weet.

3. Sturen op autonomie

In het derde deel van dit traject mag je oogsten wat je in deel 1 en 2 gezaaid hebt. Hoe sta je ervoor? Zijn er nog onderdelen die meer aandacht vragen? Waar ben je gewoon goed in geworden? Wat gebruik je regelmatig of misschien wel elke dag? Welke ontdekkingen heb je gedaan? Welke acties heb je al ondernomen? Hoe ben je van weten naar doen gegaan? Hoe tevreden ben je over jezelf? Hoe ga je dit delen met anderen? Aan de hand van de verrijkte autonomiematrix navigeer je langs deze vragen en weet je hoe je stuurt op autonomie.

Over de begeleider(s)

Adri van den Brand is een creatieve onderwijs-allrounder. Hij is zelfstandig trainer, adviseur, schrijver, coach en opleider. In die hoedanigheid begeleidt hij schoolteams op het gebied van communicatie, coaching, autonomie-ontwikkeling en pedagogisch tact. Eerder schreef hij het handboek Gesprekscommunicatie en verzorgde hij met Harry Paus de eindredactie van het boek Portaal, een praktische taaldidactiek voor het basisonderwijs. Samen met Henk van Mil verzorgt hij al jaren opleidingen via hogeschool de Kempel. Voor CPC geven zij het (online) traject Sturen op autonomie. In 2021 verscheen hun boek De coachende leraar.

Inbegrepen publicaties